NAČRT AKTIVNOSTI OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2020

Predsedstvo je na zadnjih dveh sejah razpravljalo o delovanju  OZ  VVS Idrija Cerkno v letu 2020.  Sklenilo je, da bo območno združenje tudi v letošnjem letu  svoje aktivnosti usmerjalo v ohranjanje spoštljivega spomina na dogodke v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991.  Veliko aktivnosti bo namenjeno  različnim oblikam druženja nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe Idrija. Še več pozornosti bo namenilo seznanjanju mladih iz osnovnih šol  o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti, svobode in miru.

Ena od pomembnejših in najobsežnejših nalog pa bo dokončna ureditev spominskega parka osamosvojitve Slovenije pred Osnovno šolo v Idriji.

Predsedstvo je  sprejelo predlog letnega načrta aktivnosti Območnega združenja v letu 2020, ki ga bo predložilo v obravnavo in sprejem zboru članov, ki bo sklican v prihodnjem mesecu.Predlog načrta aktivnosti  OZ VVS v letu 2020  lahko preberete v priloženi datoteki LETNI NAČRT AKTIVNOSTI LETU 2020 – predlog končni