PREDSTAVNIKI OZ VVS NA POSVETU PREDSEDNIKOV IN SEKRETARJEV NA IGU

Tudi predstavniki OZ VVS Idrija Cerkno so se udeležili posveta predsednikov in sekretarjev OZ VVS, katerega je dne, 10. marca 2020 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, organizirala Zveza veteranov vojne za Slovenijo.

 

 

Na vabilo Zveze se je posveta udeležil tudi direktor Direktorata za obrambne zadeve Ministrstva za obrambo g. Boštjan Pavlin, ki je v prvem delu posveta predstavil Belo knjigo o obrambi Republike Slovenije.

 

 

Drugi del posveta je bil namenjen pripravi na glavni zbor ZVVS. Generalni sekretar Mitja Jankovič je predstavil finančno poslovanje organizacije v preteklem letu ter finančni plan za leto 2020. Skupaj s predsednikom Ladislavom Lipičem, pa sta predstavila načrtovane aktivnosti, ki naj bi jih organizacija izvajala v letošnjem letu, ki bo namenjeno obeleževanju 30 letnice ustanovitve Manevrske strukture Narodne zaščite.

 

V okviru razprave o aktualnih temah je beseda tekla tudi o aktualnih dogodkih, ki si sledijo po odstopu predsednika Vlade Republike Slovenije. Razpravljavci so si bili enotni, da že nekaj časa poteka pospešena razgradnja obrambno varnostnega sistema tako v obveščevalnih službah in v zadnjem času še posebej v Policiji. Poskusi razvrednotenja dela Policije, kot organa, ki mu državljani izkazujejo veliko mero zaupanja in spoštovanja predstavlja zlorabo v politične namene. Izrazili so mnenje da imajo vojni veterani vso moralno pravico postavljanja vprašanj vsakokratni politični oblasti o načinu vladanja in dosežkih tega vladanja, čeprav nam le ta, to odreka.