VABILO NA LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS IDRIJA CERKNO

Vljudno vas vabimo na redni letni Zbor članov OZ VVS Idrija – Cerkno,

ki bo v soboto 14.3.2020 ob 17. uri v restavraciji Nebesa družbe Kolektor, na Vojkovi ulici 10 v Idriji.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev zbora članov
2. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem dnevnega reda in izvolitev organov zbora
3. Obravnava in sprejem poročil o opravljenem delu v letu 2019:
poročila o delu združenja, finančnega poročila, poročila nadzornega odbora in poročila častnega razsodišča
4. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti območnega združenja za leto 2020 in finančnega plana združenja za leto 2020
5. Potrditev mandata predsednika OZ VVS Idrija Cerkno za leto 2020 in nadomestne volitve člana predsedstva OZVVS ter imenovanje delegatov za glavni zbor ZVVS
6. Pozdravna beseda gostov
7. Svečana podelitev priznanj ZVVS
8. Razno

V uvodnem kulturnem programu bo nastopila igralka in pevka Metka Pavšič.

Po zaključku zbora bomo nadaljevali prijateljsko druženje.

Gradivo za zbor članov je objavljeno na spletni strani OZ VVS Idrija – Cerkno http/www.ozvvs-idrija-cerkno.si.

Veteranke in veterani, spoštovani gostje!
V pričakovanju vaše udeležbe, se veselimo ponovnega druženja z vami ter vas vse
lepo pozdravljamo!

Marijan Platiše
predsednik