NA 9. LITERARNI NATEČAJ »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE« SO SE TUDI LETOS ODZVALE VSE OSNOVNE ŠOLE

Tudi na letošnji že 9. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, so se odzvale vse osnovne šole v občinah Idrija in Cerkno.

Svoje literarne prispevke, ki jih pripravijo v sodelovanju s prizadevnimi mentorji, je poslalo triindvajset mladih avtorjev, od tega devet iz OŠ Cerkno, trije iz OŠ Črni Vrh nad Idrijo, sedem iz OŠ Idrija in štirje iz OŠ Spodnja Idrija.

Namen natečaja je, da učenke in učenci od 7. do 9. razreda osnovnih šol raziskujejo dogodke ter napišejo svoja razmišljanja in pripovedi spominov svojih staršev, starih staršev ali znancev o tem, kako so doživljali osamosvajanje Slovenije in dogodke iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki so se odvijali na območju sedanjih občin Idrija in Cerkno.

Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo je vodil predsednik Zorko Velikanje, je pozorno prebrala vse prispele literarne prispevke. V skladu s pravili razpisa, bo komisija izmed prispelih literarnih prispevkov iz posamezne osnovne šole izbrala tistega, ki vsebinsko najbolj ustreza vsebini, namenu in cilju razpisa.

Tudi letos bo OZ VVS Idrija Cerkno za vse udeležence natečaja izdalo posebno knjižico – Zbornik, v katerem bodo objavljeni vsi literarni prispevki, ki so prispeli na letošnji literarni natečaj.

Glede na nastalo situacijo zaradi epidemije novega koronavirusa, rezultatov literarnega natečaja letos ne bo možno razglasili na svečanosti, ki so jo organizatorji načrtovali ob zaključku literarnega natečaja in obeležitvi državnega praznika Dneva upora proti okupatorju, v Osnovni šoli Idrija.

V prvi polovici prihodnjega meseca bodo organizatorji vsem šolam sporočili na kakšen način bodo letos razglasili najboljše literarne prispevke ter njihovim avtorjem izročili priznanja in priložnostne nagrade.

Od stanje epidemije s koronavirusom pa bo odvisna tudi izvedba strokovne ekskurzije, ki jo v mesecu maju OZ VVS Idrija Cerkno običajno organizira za vse udeležence literarnega natečaja in njihove mentorje. Tudi o ekskurziji bodo organizatorji šole pravočasno obvestili.

Ob zaključku literarnega natečaja OZ VVS Idrija Cerkno vodstvom osnovnih šol, prizadevnim mentorjem in vsem mladim avtorjem častita ob uspešno izpeljanem natečaju in se zahvaljuje za opravljeno delo.