TUDI PREJEMNIKOM VETERANSKEGA DODATKA ZAGOTOVITI ENKRATNO DENARNO POMOČ

V obdobju ko Vlada pripravlja drugi paket tako imenovanih proti koronskih ukrepov, sta  v skrbi za socialno ekonomski položaj veterank in veteranov, vodstvi Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Združenja Sever na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Cigler Kralja naslovili pobudo, da se tudi prejemnikom veteranskega dodatka zagotovi enkratna denarna pomoč, kot že nekaterim drugim ranljivim skupinam prebivalstva in gospodarstvu.
V nadaljevanju objavljamo besedilo pobude:

Spoštovani,

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever ugotavljamo, da v dosedanjih ukrepih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu t.i. protikorona ukrepih, niso zajeti prejemniki veteranskega dodatka. Le ti, po naši oceni spadajo med najbolj ranljive skupine prebivalstva, saj mnogim ta dodatek predstavlja edini vir dohodka.

Najvišji veteranski dodatek, ki ga lahko prejme veteran osamosvojitvene vojne je 298 € na mesec in ocenjujemo, da bi denarna pomoč, ki je opredeljena za druge ranljive skupine morala pripadati tudi tej kategoriji. Pri tem moramo opozoriti, da se cenzus za izračun višine veteranskega dodatka ni spremenil v zadnjih 8 letih, tudi ob upoštevanju minimalne inflacije 1-2% letno.

Prosimo vas, da nam sporočite, ali ministrstvo v tej zvezi predvideva kakšne dodatne ukrepe v načrtovanih antikorona ukrepih 2 in 3, ki jih napoveduje Vlada RS ter v kakšni obliki.
V kolikor pa o tem še niste razpravljali, vas prosimo, da našo pobudo obravnavate v naslednjih usklajevanjih pri ukrepih za pomoč prebivalstvu RS.

Veteranski pozdrav!
Povzeto po www.zvvs.si