VETERANI KLJUB TEŽKIM RAZMERAM NE MIRUJEJO

Čas epidemije s koronavirusom je otežil tudi dejavnost članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno. Odpovedati oz. odložiti so morali vrsto aktivnosti, med drugim tudi že sklicani Letni zbor članov združenja.
Kljub temu pa ne mirujejo v popolnosti in skušajo delovati na daljavo ob uporabi modernih tehnoloških sredstev.
Vključili so se v akcijo za zbiranje prostovoljcev za pomoč Civilni zaščiti. Doslej so zbrali 7 prostovoljcev. Glede na to, da večina članov že sodi v rizično starostno skupino in glede na primerljivo velika območna združenja v Sloveniji so pri tem še kar uspešni. Seveda pa člani izvajajo še vrsto drugih oblik medsosedske pomoči svojcem, sosedom, ostarelim, ki ni vključena v uradno statistiko.
Druga aktivnost je v obdobju, ko Vlada pripravlja drugi paket tako imenovanih proti koronskih ukrepov, sta v skrbi za socialno ekonomski položaj veterank in veteranov, vodstvi Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Združenja Sever na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Cigler Kralja naslovili pobudo, da se tudi prejemnikom veteranskega dodatka zagotovi enkratna denarna pomoč, kot že nekaterim drugim ranljivim skupinam prebivalstva in gospodarstvu.
Zaključujejo se tudi aktivnosti letošnjega že 9. literarnega natečaja »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, so se odzvale vse osnovne šole v občinah Idrija in Cerkno. Svoje literarne prispevke, ki jih pripravijo v sodelovanju s prizadevnimi mentorji, je poslalo triindvajset mladih avtorjev, od tega devet iz OŠ Cerkno, trije iz OŠ Črni Vrh nad Idrijo, sedem iz OŠ Idrija in štirje iz OŠ Spodnja Idrija. Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo je vodil predsednik Zorko Velikanje, je pozorno prebrala vse prispele literarne prispevke. V skladu s pravili razpisa, bo komisija izmed prispelih literarnih prispevkov iz posamezne osnovne šole izbrala tistega, ki vsebinsko najbolj ustreza vsebini, namenu in cilju razpisa. Tudi letos bo OZ VVS Idrija Cerkno za vse udeležence natečaja izdalo posebno knjižico – Zbornik, v katerem bodo objavljeni vsi literarni prispevki, ki so prispeli na letošnji literarni natečaj. Glede na nastalo situacijo zaradi epidemije novega koronavirusa, rezultatov literarnega natečaja letos ne bo možno razglasili na svečanosti, ki so jo organizatorji načrtovali ob zaključku literarnega natečaja in počastitvi državnega praznika Dneva upora proti okupatorju, v Osnovni šoli Idrija.
Nadaljujejo se tudi začete aktivnosti za ureditev Spominskega parka osamosvojitve Slovenije nasproti Osnovne šole v Idriji, s katero želijo temu prostoru v Idriji dati novo vsebino in ga po končni ureditvi vključiti tudi v turistični produkt Idrije. Obenem pa naj bi park postal tudi mesto za druženje Idrijčanov in mesto obujanja spominov na osamosvajanje Slovenije.

 

Trenutno poteka  mehanska in vizualna obnova droga za zastavo. Drog so kovinarji dodatno  zavarili in ga statično sanirali. Vgradili bodo nov mehanizem za dvigovanje zastave  in  na vrh droga montirali novo konico.

 

 

Drog bodo tudi na novo prepleskali, tako, da bo trobojnica na njem zasijala v svežih barvah.

 

 

 

V skladu s projektom ureditve je parku je  že zgrajen nov temelj za drog v katerega bo v drugi polovici junija postavljen obnovljen drog, na katerega bodo veterani na predvečer dneva državnosti dvignili slovensko zastavo.

Zaradi omejitvenih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa pa je žal ušel  primeren čas za hortikulturno ureditev območja spominskega parka, ki bo  morala počakati do jeseni oziroma prihodnje pomladi.

Franci Ferjančič