TUDI VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO SO UPRAVIČENI DO ENKRATNEGA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA

1. maja 2020 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, katerega je Državni zbor RS sprejel na seji dne 28. 4. 2020.

Na predlog Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever, o čemer smo že poročali,  je bila v ta zakon vključena tudi določba na podlagi katere so do enkratnega solidarnostnega dodatka za ranljive skupine upravičene tudi osebe po zakonu, ki ureja vojne veterane, torej tudi veterani vojne za Slovenijo 1991, ki prejemajo veteranski dodatek kot edini prejemek.
Enkratni solidarnostni dodatek se bo upravičencem izplačal v znesku 150 EUR.

O datumu izplačila solidarnostnega dodatka bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki bo javnost o tem obvestilo na svoji spletni strani.

Za enkratni solidarnostni dodatek upravičencem ni potrebno vlagati nobene vloge.

Prejeti  solidarnostni dodatek se ne bo upošteval kot dohodek pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev v prihodnjih mesecih, oproščen je tudi plačila dohodnine.