RAZGLASITEV REZULTATOV 9. LITERARNEGA NATEČAJA »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE« LETOS POTEKA PO POSAMEZNIH ŠOLAH

Kot smo že poročali so se na letošnji že 9. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, odzvale vse povabljene osnovne šole v občinah Idrija in Cerkno. Svoje literarne prispevke, ki jih pripravijo v sodelovanju s prizadevnimi mentorji, je poslalo triindvajset mladih avtorjev, od tega devet iz OŠ Cerkno, trije iz OŠ Črni Vrha nad Idrijo, sedem iz OŠ Idrija in štirje iz OŠ Spodnja Idrija.
Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo je vodil predsednik Zorko Velikanje, je pozorno prebrala vse prispele literarne prispevke. V skladu s pravili razpisa, je komisija izmed prispelih literarnih prispevkov iz posamezne osnovne šole izbrala tistega, ki vsebinsko najbolj ustreza vsebini, namenu in cilju razpisa.

Po presoji strokovne komisije so iz posameznih šol najboljše literarne prispevke napisali:
iz Osnovne šole Cerkno: Zoja Pavlin, pod mentorstvom Romana Eberlinca
iz Osnovne šole Črni Vrh nad Idrijo: Nika Mravlja , pod mentorstvom Jane Peternel
iz Osnovne šole Idrija: Gal Kržišnik, pod mentorstvom Marije Majnik in Roberta Jereba
Iz Osnovne šole Spodnja Idrija: Julija Rupnik, pod mentorstvom Nataše Hvala.

Zaradi ukrepov ki jih šole izvajajo zaradi preprečevanja možnosti okužbe z novim koronavirusom, rezultatov literarnega natečaja letos ni možno razglasili na skupni svečanosti, ki so jo organizatorji načrtovali ob zaključku literarnega natečaja. Razglasitve rezultatov ter vročanje priznanj in nagrad mladim avtorjem, je letos izjemoma potekala nekoliko drugače, v manjših skupinah po posameznih osnovnih šolah, katere je obiskala delegacija veteranske organizacije. Razglasitve so potekale:

v Osnovni šoli Idrija, v četrtek 4.6.2020

v Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo, v petek 5.6.2020

v Osnovni šoli Cerkno , v petek 5.6.2020

Osnovni šoli Spodnja Idrija, v ponedeljek 8.6.2020.

Iz istega razloga letos žal ne bo organizirana strokovna ekskurzija, ki jo OZ VVS Idrija Cerkno običajno organizira za vse udeležence literarnega natečaja in njihove mentorje. Vse sodelujoče na letošnjem literarnem natečaju bodo povabili na ekskurzijo, ki jo bodo organizirali ob zaključku prihodnjega 10. literarnega natečaja.
Konec prejšnjega meseca je v izdaji OZ VVS Idrija Cerkno izšel tudi zbornik prispevkov 9. literarnega natečaja »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. Knjižica na enainpetdesetih straneh prinaša obilo zanimivega branja. Osrednji del knjižice je namenjen predstavitvi avtorjev in njihovih mentorjev iz osnovnih šol, ki so sodelovali na letošnjem 9. literarnem natečaju ter njihovih literarnih prispevkov.