IZŠEL JE ZBORNIK “VLOGA TERITORIALNE OBRAMBE SEVERNOPRIMORSKE PRI OSAMOSVAJANJU REPUBLIKE SLOVENIJE”

V teh dneh je izšel zbornik pod naslovom »Vloga teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju republike Slovenije«. Knjižno delo, ki ga je pod pokroviteljstvom ZVVS izdal Pokrajinski odbor ZVVS Severnoprimorske, predstavlja referate s posveta, ki ga je na to temo dne 26. novembra 2015 pripravil Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorske v Novi Gorici.
Zbornik v strnjeni obliki, na 224 straneh podaja pregled in povzetek najpomembnejših dogajanj v obdobju osamosvajanja v Severnoprimorski pokrajini, s poudarkom na vlogi Teritorialne obrambe. Bralcu v skrajšani obliki predstavlja kar se da celovito in objektivno sliko, obenem pa ga napotuje tudi na druge vire, če bi ga zanimale podrobnosti. S tem naj bi bil zbornik zanimivejši, poučnejši in privlačnejši tudi za mlajše generacije, ki takratnega dogajanja niso doživele. Tistim, ki so bili v takratna dogajanja vključeni, pa naj bi omogočal spoznati okvir, ki ga takrat niso mogli videti v celoti.
Zbornik so uredili dr. Blaž Torkar, Vladimir Sedej in Jožef Člekovič, ki so napisali tudi uvodnik. Popotnico zborniku je napisal Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
K širšemu razumevanju celotnega dogajanja najprej prispevata uvodna prispevka, ki se nanašata na obdobja pred osamosvojitveno vojno. Vojaški zgodovinar Karlo Nanut predstavi geopolitične in geostrateške razmere na območju Severnoprimorske pokrajine od rimskega imperija dalje. Zgodovinar mlajše generacije dr. Blaž Torkar pa pripravil celovit pregled razvoja TOv tej pokrajini od njenih začetkov leta 1968 do njene transformacije v Slovensko vojsko v začetku leta 1995.
V nadaljevanju Drago Vidrih, načelnik Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) in med vojno vodja Koordinacijske podskupine, opisuje delovanje teh dveh struktur, ki sta sicer delovali kratek čas, a sta uspešno opravili svoje naloge. Bogdan Beltram, poveljnik 6. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe (6.PŠTO) podaja strnjen pregled priprav na osamosvojitveno vojno v pokrajini in na njen potek v letih 1990 in 1991. Srečko Lisjak, načelnik pokrajinskega štaba pa predstavlja delovanje Samostojne bojne skupine pokrajinskega štaba in tudi najbolj vroče dogodke ob odpiranju mejnih prehodov in zavzemanju stražnic južno od Nove Gorice. Toni Gleščič  opisuje nastanek in delovanje tankovske čete, ene prvih dveh, ki sta v Sloveniji nastali približno sočasno iz zaplenjenih tankov in s tankisti, ki so bili pred začetkom vojne razporejeni v enotah TO na drugih dolžnostih. Rafael Mokorel, Emil Velikonja, Roman Medved in Marijan Platiše pa v svojih prispevkih predstavljajo  delovanje Teritorialne obrambe na območjih nekdanjih občin Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in Idrija.
Cilj vseh avtorjev je bil čimbolj objektivno predstaviti takratne dogodke. Svoje zapise so temeljili na pisnih dokumentih in fotografskem gradivu, s katerem je zbornik tudi bogato opremljen. Seveda pa se ni bilo možno in tudi ne potrebno povsem izogniti različnim pogledom in interpretacijam dogajanj, saj ima vsak avtor svoj osebni pogled na dogodke v katerih je bil udeležen.
Iz celote vseh prispevkov je razvidno nesporno spoznanje, da je Teritorialna obramba na območju Severne Primorske med osamosvajanjem uspešno opravila svoje poslanstvo. Svoje naloge je lahko opravila zato, ker se je že v prejšnjih dveh desetletjih izoblikovala v dobro organizirano, usposobljeno in oboroženo silo, motivirano za obrambo svoje domovine Kot taka je uživala veliko razumevanja in podpore svojega okolja, tako struktur civilne družbe kot tudi vsega prebivalstva.

Ob izidu zbornika gredo čestitke in zahvala za opravljeno delo  vsem, ki so sodelovali pri pripravi zbornika: urednikom, uredniškemu odboru in vsem avtorjem prispevkov.