JOŽE ERJAVEC JE PREJEL ENO NAJVIŠJIH PRIZNANJ ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Na sobotnem glavnem zboru Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je potekal v Ljutomeru, so bila podeljena tudi priznanja Zveze veteranov.                                            Red Zveze veteranov vojne za Slovenijo III. stopnje, ki je eno najvišjih priznanj veteranske organizacije, je za svoje dolgoletno, odgovorno in predano delo prejel tudi Jože Erjavec iz Spodnje Idrije.
Jože Erjavec je bil pripadnik Teritorialne obrambe Idrija od leta 1976, kjer je opravljal različne dolžnosti od namestnika poveljnika voda za protispecialno delovanje pa do člana Območnega štaba Teritorialne obrambe. Bil je član Manevrske strukture narodne zaščite v Idriji.
V času priprav in med osamosvojitveno vojno za Slovenijo je bil član vojne sestave Občinskega štaba Teritorialne obrambe Idrija. Leta 2001 je bil Jože med pobudniki in ustanovnimi člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno. En mandat je opravljal funkcijo podpredsednika dva mandata pa funkcijo sekretarja Območnega združenja, vse preostalo obdobje do danes pa je član predsedstva veteranske organizacije. Jože je bil in je še vedno eden izmed stebrov dejavnosti Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.
S svojim odgovornim in predanim delom ter s prispevkom, ki ga je dal uspešnemu delovanju naše veteranske organizacije si je Jože Erjavec nedvomno zaslužil prejeto priznanje, za kar mu iskreno čestitamo.