LADISLAV LIPIČ BO ŠE EN MANDAT VODIL ZVEZO VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

V soboto 27.6.2020 je v Ljutomeru potekal redni letni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo, katerega potek so v dobršni meri krojile omejitve zbiranja zaradi COVID-a 19.
Glavni zbor je brez pripomb potrdil vse predlagane dokumente ter izvedel volitve za mandatno obdobje 2020-2024.
V organe Zveze veteranov so bili izvoljeni:
Predsednik ZVVS : Ladislav Lipič
Podpredsedniki: Danijel Božič, Slavko Ogrinc, Božo Majcen, Slavko Malešič
Predsednik nadzornega odbora: Milan Šajn (OZVVS Postojna)
Člani nadzornega odbora:
• Bojan Vidali (OZVVS Slovenska Istra)
• Darko Kodrič ( OZVVS Slovenska Bistrica)
• Branko Kobetič (OZVVS Bela krajina)
• Marko Milič ( OZVVS Ljutomer)
Predsednik častnega razsodišča: Franci Sotošek (OZVVS Sevnica)
Člani častnega razsodišča:
• Franci Hliš ( OZVVS Ptuj)
• Mitja Vezovnik ( OZVVS Slovenska Istra)
• Metod Šavs (OZVVS Ljubljana)
• Bojan Šobar (OZVVS Kočevje)