POROČILO O OPRAVLJENEM DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2019

V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno smo v skladu s svojimi programskimi izhodišči, v letu 2019 nadaljevali z dejavnostmi, ki so bile začete že v prejšnjih letih.
Svoje aktivnosti smo usmerjali v ohranjanje spomina na ustanovitev in razvoj Teritorialne obrambe in na njeno vlogo v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991. Veliko aktivnosti smo namenjali druženju nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe, seznanjanju mlade generacije o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti svobode in miru.
Poročilo o opravljenem delu izkazuje, da smo v letu 2019 realizirali domala vse aktivnosti, ki smo si jih v svojem načrtu dela zastavili na začetku leta.
Uspeli smo vzpostaviti dobro sodelovanje z župani in podžupani v občinah Idrija in Cerkno. Skoraj ni bilo našega dogodka na katerem ne bi sodeloval tudi kdo od njih. S tem povečujemo tudi ugled in vpliv naše organizacije v lokalnih skupnostih. Ob podpori občine Idrija so bile začete aktivnosti za ureditev parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.
Nadaljevali smo z uspešnim sodelovanjem z osnovnimi šolami. Pripravili smo nekaj odmevnih prireditev, ki postajajo zanimive tudi za novinarje in širšo javnost. Upam, da bo vse to s časoma pripeljalo do tega, da veterani dogodkov ne bomo več organizirali samo sami zase, s čemer bomo uresničevali temeljno poslanstvo naše organizacije.
Opravljeno delo človeka navdaja z zadovoljstvom! Skrb pa zbuja dejstvo, da so opisane aktivnosti v velikem delu rezultat le manjše skupine prizadevnih članic in članov, ki neumorno delajo v našem združenju in katerim za opravljeno delo gre velika zahvala. Vprašanje pa je kaj bo z delom našega združenja, ko se bodo ti ljudje utrudili?
Zato poročanje o opravljenem delu zaključujemo z vabilom, da se čim več članic in članov vključi tudi v aktivno delo združenja z željo, da bi v njem tudi vnaprej dobro sodelovali in, da vsi skupaj naredimo napor, da v združenje privabimo čim več naših nekdanjih soborcev in drugih občanov, ki delijo naše vrednote, pa še niso člani združenja. Skupaj bomo močnejši in uspešnejši pri prenašanju vrednot s katerimi smo odšli v vojno za samostojno in demokratično Slovenijo.
Celotno poročilo o  opravljenem delu OZ VVS Idrija v letu 2019  si lahko preberete v priloženi datoteki Poročilo o delu OZ VVS v letu 2019-1