PREDLOG NAČRTA AKTIVNOSTI OZ VVS V LETU 2020, SPREMENJEN ZARADI COVID 19

Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno je v marcu 2020 sprejelo predlog letnega načrta dela v letu letu 2020 in ga predložilo v obravnavo in sprejem zboru članov. Sklenilo je, da bo območno združenje tudi v letošnjem letu svoje aktivnosti usmerjalo v ohranjanje spoštljivega spomina na dogodke v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991. Veliko aktivnosti bo namenjeno različnim oblikam druženja nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe Idrija. Še več pozornosti bo namenilo seznanjanju mladih iz osnovnih šol o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti, svobode in miru. Ena od pomembnejših in najobsežnejših nalog pa bo dokončna ureditev spominskega parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.
Epidemija in ukrepi za preprečitev okužbe s COVID 19 pa so otežili dejavnost članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno. Odpovedati oziroma odložiti je bilo potrebno vrsto aktivnosti, med drugim tudi že sklicani Letni zbor članov združenja.
Kljub omejevalnim ukrepom je veteranska organizacija izvajala nekatere v predlogu letnega načrta načrtovane aktivnosti. Zlasti aktivnosti množičnejšega značaja pa je bilo potrebno omejiti ali jih preložiti na kasnejši čas, nekatere pa celo odpovedati.
Vsled teh razmer je predsedstvo spremenilo predlog letnega načrta aktivnosti Območnega združenja v letu 2020 in ga predlaga v obravnavo in sprejem zboru članov.
Predlog načrta aktivnosti OZ VVS v letu 2020, spremenjen zaradi COVID 19, lahko preberete v priloženi datoteki Letni načrt dela 2020 – spremenjen COVID 19 -sprejet