VABLJENI NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS

Po marčevski preložitvi, vas vljudno vabimo na redni letni Zbor članov OZ VVS Idrija – Cerkno,

ki bo v soboto 26.9.2020 ob 16. uri v gostilni »Pr Zagodu«, Gregorčičeva ulica 69, v Idriji.

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev  zbora članov
2. Pozdravna beseda gostov
3. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov zbora in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem poročil o opravljenem delu v letu 2019:
– poročila o delu združenja,
– finančnega poročila,
– poročila nadzornega odbora in
– poročila častnega razsodišča
5. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti območnega združenja za leto 2020 v razmerah omejitvenih ukrepov epidemije Covid 19 in finančnega plana združenja za leto 2020
6. Potrditev mandata predsednika OZ VVS Idrija Cerkno za leto 2020 in nadomestne volitve člana predsedstva OZVVS
7. Svečana podelitev priznanj ZVVS
8. Razno

Gradivo za zbor članov je objavljeno na spletni strani OZ VVS Idrija – Cerkno http/www.ozvvs-idrija-cerkno.si.

Dogodek bo potekal v skladu z ukrepi NIJZ za preprečevanje okužbe s COVID-19, ki priporočajo:
– na dogodku lahko sodelujejo samo osebe, ki nimajo znakov okužbe dihal,
– zadrževanje udeležencev samo na odprtem prostoru ali uporaba zaščitnih mask,
– oblikovanje seznama vseh prisotnih na dogodku,
– vzdrževanje higiene rok (razkuževanje) in kašlja,
– vzdrževanje socialne razdalje med udeleženci (min. 1,5 m).

Vljudno vabljeni!

Marijan Platiše
predsednik