VETERANI PREDSTAVILI ZBORNIK “VLOGA TERITORIALNE OBRAMBE SEVERNOPRIMORSKE PRI OSAMOSVAJANJU REPUBLIKE SLOVENIJE”

V sredo, 15. septembra 2020 je Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Sernoporimorske, pod organizacijskim vodstvom predsednika Jožka Člekoviča,  na gradu Kromberk pri Novi Gorici pripravil uradno predstavitev zbornika z naslovom »Vloga teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju republike Slovenije«.

 

Knjiga je sicer izšla že v začetku junija, vendar je bila zaradi omejitev, ki jih je povzročil COVID 19, uradno predstavljena šele sedaj in pred omejenim številom obiskovalcev.
Knjižno delo, ki ga je pod pokroviteljstvom Zveze veteranov vojne za Slovenijo izdal Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorske, je zasnovano kot zbornik referatov s posveta, ki ga je na to temo dne 26. novembra 2015 pripravil v Novi Gorici.

Zbornik, ki so ga uredili dr. Blaž Torkar, Vlado Sedej in Jože  Člekovič, v strnjeni obliki, na 224 straneh podaja pregled in povzetek najpomembnejših dogajanj v obdobju osamosvajanja v Severnoprimorski pokrajini, s poudarkom na vlogi Teritorialne obrambe. Bralcu v skrajšani obliki predstavlja kar se da celovito in objektivno sliko, obenem pa ga napotuje tudi na druge vire, če bi ga zanimale podrobnosti. S tem naj bi bil zbornik zanimivejši, poučnejši in privlačnejši tudi za mlajše generacije, ki takratnega dogajanja niso doživele. Tistim, ki so bili v takratna dogajanja vključeni, pa naj bi omogočal spoznati okvir, ki ga takrat niso mogli videti v celoti.
Na prireditvi so ključni avtorji obudili svoje spomine na najpomembnejša dogajanja v obdobju osamosvajanja in opisali, kako so to pretvorili v objavljene zapise. V tem delu sta najprej nastopila Bogdan Beltram, nekdanji poveljnik Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Severnoprimorske, Drago Vidrih, načelnik Manevrske strukture narodne zaščite v tej pokrajini v letu 1990 in vodja koordinacijske podskupine v času vojne. Nato so nastopili še avtorji, vsi nekdanji vodilni teritorialci, ki so napisali povzetke dogajanj na območju vseh štirih nekdanjih severnoprimorskih občin. To so bili Rafael Mokorel za Novo Gorico, Emil Velikonja za Ajdovščino in Roman Medved za Tolmin. Marijana Platiše, avtorja prispevka o Teritorialni obrambi Idrija in dr. Blaža Torkarja, glavnega urednika, ki sta bila oba zadržana iz objektivnih razlogov je zastopal Vlado Sedej, ki je z obema tesno sodeloval v vseh fazah priprave zbornika.

V razpravi so sodelovali v glavnem poslušalci, ki so knjigo že prebrali. Prevladovale so pohvale in čestitke za opravljeno delo. Potrjeno je bilo, da je izdaja tovrstnih del zelo pomembna za ohranitev realnega in poštenega zgodovinskega spomina na to prelomno obdobje slovenskega naroda in primorskega ljudstva. Nekaj bolj kritičnih opomb je opozorilo na to, da bi nekateri dogodki doslej še niso bili opisani ali podrobnejšo razčlenjeni. Torej naj ta zbornik ne bi bil zadnje pisno delo s to tematiko.

Zbornik bodo prejele šole, muzej in knjižnice na idrijskem in cerkljanskem, kjer se ga bo dalo izposoditi. Zainteresiranim bralcem pa bo ob manjšem nadomestilu za stroške, zbornik na voljo tudi na dogodkih, ki jih organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.

Vlado Sedej                                         foto: Jožko Člekovič