V IMENU VETERANSKE ORGANIZACIJE VAM ZA SODELOVANJE V OSAMOSVOJITVENI VOJNI PONOVNO IZREKAM VSE PRIZNANJE IN ZAHVALO

V soboto 19.9.2020 je v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno potekal dogodek, ki je vseboval pohod »po poteh enot Teritorialne obrambe Idrija«, urjenje v streljanju s pištolo na strelišču Lajše nad Cerknim ter srečanje nekdanjih pripadnikov 85. samostojne čete, pripadnikov NZ iz Krajevna skupnosti Podlanišče  in 4. čete Jurišnega odreda Teritorialne obrambe ter Narodne zaščite, ki so delovali na Cerkljanskem.

Udeležence je uvodoma nagovoril Marijan Platiše, predsednik OZ VVS Idrija Cerkno.
Njegov nagovor v nadaljevanju objavljamo v celoti:

Dragi soborci iz Teritorialne obrambe, veteranke in veterani,
pohodnice in pohodniki, spoštovani gostje!

V imenu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno vas vse lepo pozdravljam na današnjem spominskem dogodku.
Sedanje razmere in ukrepi za preprečevanje okužbe s Covid 19 so zahtevali, da smo današnjo aktivnost iz pomladi prenesli na jesen. Tudi današnji dogodek poteka v skladu z ukrepi NIJZ za preprečevanje okužba s COVID-19, ki priporočajo: da na dogodku lahko sodelujemo samo osebe, ki nimajo znakov okužbe dihal, da se udeleženci zadržujemo samo na odprtem prostoru, da oblikujemo seznam vseh prisotnih na dogodku, zato vse prisotne prosim, da se na seznam vpišete pri prijavni mizi, da vzdržujemo higieno rok in kašlja. Pred in po streljanju zato uporabite razkužilo, ki je tam na mizi in, da vzdržujemo medsebojno socialno razdaljo vsaj 1,5 m.
Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija in srečanja njihovih nekdanjih pripadnikov je aktivnost s katero veterani ohranjamo spoštljiv spomin na bojne aktivnosti, ki smo jih v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991 izvajali pripadniki enot Teritorialne obrambe Idrija.
Danes naše spominjanje in spoštljiv poklon namenjamo vam, nekdanjim pripadnikom 85. samostojne, tako imenovane Cerkljanske čete, pripadnikom Narodne zaščite iz Krajevne skupnosti Podlanišče in 4. čete Jurišnega odreda, Teritorialne obrambe Idrija, ki je bil formiran iz sestave nekdanjega partizanskega bataljona JLA in, ki ste 7.julija 1991 na bojnih položajih zamenjali borce Cerkljanske čete. Vsi ste izvajali bojne naloge Teritorialne obrambe na območju Kladja in Cerkljanskega vrha.
S svojo vdanostjo služenja domovini in svojim sodelovanjem v osamosvojitveni vojni ste takrat častno izpolnili svojo dolžnost pred obličjem zgodovine in za to vam v imenu veteranske organizacije ponovno izrekam vse priznanje in zahvalo.
Današnje srečanje pa ni zadnja aktivnost, ki jo pripravlja naše Območno združenje. Naslednjo soboto v gostilni Pri Zagodu v Idriji pripravljamo letni zbor članov. Jeseni načrtujemo okroglo mizo o delovanju MSNZ. Ob Martinu organiziramo tradicionalno strokovno ekskurzijo, ki jo zaključimo z veselim martinovanjem. Za novo šolsko leto pripravljamo jubilejni 10. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije« in želimo si, da v okviru te aktivnosti svojim vnukom in pravnukom tudi vi poveste svoje spomine na dogodke, ki ste jih doživeli v osamosvojitveni vojni. Če bodo razmere dopuščale bomo sodelovali pri pripravi proslave ob dnevu enotnosti in enotnosti. V sodelovanju z Občino Idrija pa nadaljujemo z deli za dokončno ureditev spominskega parka osamosvojitve Slovenije pred Osnovno šolo v Idriji.
Skratka, kljub sedanjim razmeram bo aktivnosti še veliko. Želim si, da bi na naštetih in drugih aktivnostih, ki jih izvajamo, sodelovali tudi vi. Še posebej pa bomo veseli, če vas bodo te aktivnosti prepričale in se boste odločili, da se v naše veteransko združenje tudi včlanite. Prijavnice za včlanitev so vam na prijavni mizi tudi na voljo.
Ob tej priložnosti bi vas želel opomniti tudi na ureditev statusa vojnega veterana. Pridobitev statusa ni avtomatska in ni povezana z včlanitvijo v veteransko organizacijo.
Za to morate poskrbeti sami, tako, da se zglasite na Upravni enoti Idrija, pri ga. Nataši Ražem in tam oddate zahtevek za priznanje in vpis v evidenco vojnih veteranov. Z ureditvijo statusa veterana boste po dopolnitvi 55 let starosti upravičeni do veteranskih pravic, med katerimi naj omenim plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki znaša dobrih 30 Eur na mesec in pravico do veteranskega dodatka, do katerega ima pravico veteran katerega mesečni dohodek na člana njegove družine je nižji od 497,15 Eur.
Kratka pisna navodila o postopkih za pridobitev statusa in o uveljavljanju pravic vojnega veterana so vam danes na voljo na prijavni mizi, več o tem pa si lahko preberete tudi na spletni strani našega Območnega združenja.
Bodi z moje strani za danes to dovolj.
Vsem, ki ste kakor koli pomagali pri organizaciji današnjega dogodka, zlasti pa še Franciju Ferjančič, se zahvaljujem za opravljeno delo.
K besedi vabim Jožeta Erjavca, ki bo kot vodja strelskega urjenja obrazložil pravila in postopke strelskega urjenja.
Vsem vam pa se še enkrat zahvaljujem za vašo udeležbo in vam želim prijeten dan!

Lajše, 19.9.2020