COVID 19 JE OTEŽIL NI PA OHROMIL DELOVANJA VETERANSKE ORGANIZACIJE

Po marčevski preložitvi, so se članice in člani OZ VVS Idrija Cerkno, v soboto 26.9.2020 sestali na rednem letnem zboru članov, ki je zaradi omejevalnih ukrepov NIJZ za preprečevanje okužbe s COVID-19, potekal na letnem vrtu gostilne »Pr Zagodu« v Idriji.
Zbora se je udeležilo kar lepo število članic in članov, med vabljenimi gosti pa so bili Jožko Člekovič, predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske, Angel Vidmar predsednik PVD Sever Severnoprimorske, Iztok Uršič predsednik in Milan Golob sekretar Območnega združenja ZVVS Gornje Posočje, ter Aldo Carli iz Območnega združenja borcev za vrednote NOB Idrija Cerkno.
Po otvoritvenem protokolu zbora in pozdravnih besedah gostov, so se zbrani pod predsedovanjem delovnega predsednika Francija Ferjančiča, najprej posvetili obravnavi in sprejemanju poročil o opravljenem delu v preteklem letu.
V poročilu o delu je predsednik Marijan Platiše udeležence uvodoma seznanil, da je združenje konec leta 2019 štelo 372 članic in članov, od tega je 271 aktivnih članov. Po podatkih Upravne enote Idrija pa je imelo v istem obdobju 1.010 oseb pridobljen status vojnega veterana 1991 od tega je 798 nekdanjih pripadnikov Teritorialne obrambe in 68 nekdanjih pripadnikov narodne zaščite.
V nadaljevanju je povedal, da je bilo združenje v letu 2019 zelo aktivno in je realiziralo domala vse aktivnosti iz letnega načrta dela, ter predstavil aktivnosti in dogodke, ki jih je združenje pripravilo z namenom ohranjanja spoštljivega spomina na dogodke iz osamosvojitvene vojna za Slovenijo in v skrbi za družbeni in socialni položaj veteranov vojne za Slovenijo. Ob tem pa je izrazil pričakovanje, da bodo s časoma uspeli, da dogodkov ne bodo več organizirali samo sami zase ampak bodo k temu pritegnili tudi zanimanje širše javnosti, s čemer bodo uresničili temeljno poslanstvo veteranske organizacije. Vsem, ki so sodelovali pri izvajanju aktivnosti združenja se je zahvalil in jim čestital za opravljeno delo.
O finančnem stanju združenja je spregovorila sekretarka Milena Kržišnik, o poročilu nadzornega odbora predsednika Rajko Gostiša, o delu častnega razsodišča pa je poročal predsednik Ivo Banič.
Udeleženci so vsa poročila o opravljenem delu z odobravanjem sprejeli.
Predlog letnega načrta dela za leto 2020 je prav tako predstavil predsednik Marijan Platiše. Kot je povedal je letos izjemna situacija, saj zaradi razmer Covid 19, letni načrt sprejemamo koncem leta, ko je bila večji del nalog že realiziran. Kot je pojasnil je bilo predsedstvo prisiljeno letni načrt dela za leto 2020 prilagoditi razmeram, ki jih je narekovala epidemija novega korona virusa. Kljub temu je bilo združenje v letošnjem letu aktivno. S spodbujanjem medsosedske pomoči in zbiranjem veteranov prostovoljcev za pomoč Civilni zaščiti se je odgovorno vključevalo v razreševanje problemov v času epidemije.
Po sprostitvi omejevalnih ukrepov pa je združenje nadaljevalo z izvajanjem nalog iz predloga letnega načrta dela. Številne načrtovane aktivnosti so bile tudi izpeljane, med njimi: veteransko prvenstvo v veleslalomu, literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, odprto tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško in pohod po poteh enot TO na Vojskem, svečanost z dvigom zastave v počastitev Dneva državnosti, pohod po poteh enot TO in strelsko urjenje na Lajšah nad Cerknim in druge. Z izdelavo projektov in obnovo droga za zastavo je bila izpeljana tudi prva faza urejanja spominskega parka osamosvojitve Slovenije v Idriji, ki je trenutno najobsežnejši projekt, ki ga v sodelovanju z Občino Idrija izvaja območno združenje. Do konca leta načrtujejo še obiske v osnovnih šolah in dogovor za sodelovanje v začetem šolskem letu, domoznansko ekskurzijo z veselim martinovanjem, obisk grobov pokojnih članov in sodelovanje na komemoracijah ob 1. novembru, predavanja o osamosvojitveni vojni po osnovnih šolah ter soorganizacijo proslave ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.
Tako letni načrt dela kot finančni plan za leto 2020, ki ga je predstavila sekretarka Milena Kržišnik, so udeleženci sprejeli z odobravanjem.
V volilnem delu zbora so prisotni Marijanu Platiše podaljšali mandat predsednika OZ VVS Idrija Cerkno do rednih volitev organov OZ VVS. Cveta Mlakar so na njegovo željo razreši dolžnosti člana predsedstva OZ VVS, na njegovo mesto pa so do konca mandata organov združenja imenovali Egona Likar.
V svečanem delu zbora pa so podelili priznanja ZVVS. Spominsko plaketo ZVVS so prejeli: Barbara Prelovec, Ajda d.o.o., Eta d.o.o Cerkno, FreeNet Internet d.o.o. Godovič in Občina Cerkno. Znak praporščaka ZVVS je prejel Drago Feltrin. Bronasto plaketo ZVVS so prejeli: Emil Čadež, Franci Jezeršek, Silvij Klemenčič, Janez Pivk, Stanislav Platiše in Darko Svetičič.
Srebrno plaketo ZVVS je prejel Vladimir Sedej. Red ZVVS III. Stopnje, ki je eno najvišjih priznanj veteranske organizacije, pa je že na Glavnem zboru ZVVS v Ljutomeru. prejel Jože Erjavec.
Kot se za Primorce spodobi so zbor zaključili s Primorsko himno »Vstajenje Primorske«.