TUDI V DRUGEM VALU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA CIVILNA ZAŠČITA POTREBUJE PROSTOVOLJCE ZA POMOČ SOKRAJANOM

Epidemija koronavirusa je v drugem valu dosegla skrb zbujajoče razsežnosti. Tudi v občinah Idrija in Cerkno se število okuženih s Covid 19 iz dneva v dan povečuje. Zato upoštevajmo navodila o izogibanju možnostim, da bi dobili ali pa prenesli okužbo s koronavirusom.
Napovedi žal ne kažejo, da se bo epidemija kmalu končala. Čedalje bolj bo vplivala tudi na poslovanje naših podjetij. V danih razmerah in ob omejevalnih ukrepih Abo življenje ljudi postajalo vse težje. Tudi naši sosedje, sodelavci, prijatelji in znanci bodo lahko potrebovali medsosedsko in druge oblike organizirane pomoči, bodisi pri preskrbi z najnujnejšim bodisi pri izvajanju nujno potrebnih opravil ali pri prevozih.
Občinski štab civilne zaščite Idrija zato poziva vse prostovoljce, ki so pripravljeni darovati svoj čas, želijo in zmorejo pomagati, da sporočijo svojo pripravljenost pomagati tudi v drugem valu epidemije.
Vse nekdanje soborce iz osamosvojitvene vojne ter veteranke in veteranke, ki se počutite zdravi in sposobni ter ste pripravljeni v sodelovanju s Civilno zaščito občin Idrija ali Cerkno sodelovati pri prevozih, pri razdeljevanju hrane, pri nabavi potrebščin za tiste, ki to ne zmorejo storiti sami, ali pri dostavi zdravil iz lekarne in podobno, prosimo, da se za prostovoljno opravljanje teh del javite predstavnikom OZ VVS Idrija Cerkno na tel:
041 725528 (Marijan Platiše),
041 421090 (Jože Erjavec),
070 380500 (Marjan Rupnik),
041 718527 (Marko Mikuž) ali
031 649719 (Lenca Kržišnik).
Vprašalnik s podatki, ki jih potrebujemo ob prijavi je v tej prilogi. Evidentirani prostovoljci -OZ VVS
Vaše podatke bomo posredovali štabom Civilne zaščite občin Idrija in Cerkno, ki vas bodo po potrebi aktivirali. Delo boste opravljali pod neposrednim poveljstvom občinskih štabov Civilne zaščite.
V prvem valu epidemije ste nas presenetili z odzivom in dokazali, da skupaj zmoremo poskrbeti za najranljivejše. Nadejamo se, da boste tudi tokrat priskočili na pomoč. Vnaprej najlepša HVALA vsem!