DO VETERANSKIH PRAVIC ŽE PO PETDESETIH LETIH STAROSTI IN PONOVNA PRAVICA VETERANOV DO KLIMATSKEGA ZDRAVLJENJA

Z zadovoljstvom sporočamo, da je Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in ostalim veteranskim organizacijam, po dolgoletnem trudu, obveščanju in ozaveščanju odgovornih, le uspelo doseči, da je Državni zbor delno spremenil Zakon o vojnih veteranih.

To je storil s sprejemom zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2021 in 2022. Celotno besedilo zakona si lahko preberete v naslednji datoteki Zakon o izvrševanju proračuna 2021-2022

Pomembna sprememba, ki stopi v veljavo s 1. januarjem 2021 je ponovno znižanje starosti za uveljavitev veteranskih pravic na dopolnjenih 50 let starosti. S tem datumom se za vse, ki so dopolnili 50 let starosti sprošča možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Postopek za uveljavitev pravice se izvede na Upravni enoti Idrija. Seveda je potrebno že imeti urejen status vojnega veterana. Pomembno je tudi, da predhodno ne prekinete sedanjega zavarovanja, pač pa počakate na izdano odločbo, na kateri bo naveden tudi datum pričetka sklenitve novega zavarovanja.

V zakon je bila ponovno uvrščena tudi pravica veteranov do zdraviliško-klimatskega zdravljenja. V zvezi upravičenci in s postopkom uveljavljanja te bonitete še nimamo dovolj informacij. O tem vas bomo bolj natančno obvestili takoj ko bodo znane podrobnosti.

Prizadevanja za popravo zakona se s  tem še niso končala. Še vedno ocenjujemo, da obstajajo skupine udeležencev, ki so krivično izvzete iz določil za priznanje pravice do statusa vojnega veterana. Še naprej se bomo zavzemali, da se ta določila popravijo, res pa je, da so postopki silno dolgi in potrebno je nemalo truda za še tako majhne spremembe.

Povzeto po sporočilu za javnost ZVVS