OSNOVNOŠOLCEM  PREKO VIDEOKONFERENC PREDAVALI O OSAMOSVAJANJU SLOVENIJE

V sklopu sodelovanja med OZ VVS Idrija Cerkno in osnovnimi šolami pri prenašanju vrednot iz obdobja osamosvajanja Slovenije na mlade, so kljub epidemiji novega Koronavirusa,  v  decembru in januarju na Osnovnih šolah Črni vrh nad Idrijo,  Idrija in  Spodnja Idrija potekala predavanja o poteku osamosvajanja Slovenije in vojaškem zavarovanju teh procesov, katerega so leta 1991 izvajali pripadniki Teritorialne obrambe, Milice,  Narodne zaščite in drugih struktur.

Zaradi omejitvenih ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid 19, so vrata šol še vedno zaprta, pouk pa poteka na daljavo. Temu so se morali prilagoditi tudi  veterani. Zato so  tudi predavanja za učence  osmih oziroma devetih razredov, ki jih je v sodelovanju z mentorji in vodstvi šol organiziral podpredsednik OZ VVS Marko Mikuž, potekala na daljavo preko videokonferenc. Predavanja so trajala eno šolsko uro.

 

Predavanja je izvajal nekdanji predsednik OZ VVS Zorko Velikanje. Predavatelj je predstavil zgodovinsko ozadje slovenskih  osamosvojitvenih prizadevanj,  postopke, ki so pripeljali do razglasitve samostojne Slovenije ter dogodkom po razglasitvi samostojne Slovenije, ko je JLA z oboroženo silo izvedla agresijo na novonastalo državo. Posebno pozornost je namenil predstavitvi dogodkov, ki so se med osamosvojitveno vojno odvijali na območju tedanje občine Idrija  ter  delovanju Teritorialne obrambe Idrija, Milice,  Narodne zaščite in drugih struktur pri  vojaškem zavarovanju slovenske suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti.

Odziv učencev na predavanja  je bil precejšen in marsikdo od njih bo slišano uporabil tudi pri pisanju svojega prispevka za literarni natečaj  OZ VVS Idrija Cerkno »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, ki se bo v mesecu januarju zaključil.