POZIV K EVIDENTIRANJU KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA ORGANE OZ VVS

Ker v letu 2021 poteče štiriletni mandat organom OZ VVS Idrija Cerkno, je Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno na svoji 29. seji dne 9.2.2021, v skladu določbami 14. člena Pravil OZ VVS Idrija Cerkno sprejelo   s k l e p
O začetku kadrovskih postopkov za izvolitev novih organov OZ VVS Idrija Cerkno in sicer:
– predsednika,
– dveh podpredsednikov
– sekretarja
– članov predsedstva
– predsednika in članov nadzornega odbora
– predsednika in članov častnega razsodišča

Z dnem sprejetja sklepa začne postopek evidentiranja kandidatk in kandidatov za navedene funkcije.
Vse veteranke in veterane se vabi, da do 6.03.2021 sporočijo imena kandidatk in kandidatov, za katere menijo, da bi bili primerni in pripravljeni kandidirati za funkcije v organih OZ VVS Idrija Cerkno.
Naslov za sporočanje evidentiranih kandidatk in kandidatov: info@cerkno-idrija.zvvs.si (veteranska pisarna).

Veteranski pozdrav!

Marijan Platiše
predsednik