POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2020

Leto 2020 je bilo zaradi razmer povezanih s krizo Covid 19 zelo nenavadno. Za posameznike- za ljudi in za družbo kot celoto je bilo težko! Strah pred boleznijo in posledicami korona krize, omejevalni ukrepi, skrb za šolanje otrok doma, neprestane zdrahe na političnem polju in drsenje v avtokracijo, pa so med ljudi sejale nezaupanje, nezadovoljstvo in malodušje. Omejevalni ukrepi so terjali neprestano prilagajanje (prelaganje, odpovedovanje, nadomeščanje…) naših načrtovanih aktivnosti, kar izkazuje tudi to poročilo. V takih razmerah ni lahko biti uspešen.
Za razliko od leta 2019, smo v OZ VVS Idrija Cerkno izpeljali manj aktivnosti kot smo jih načrtovali na začetku leta 2020 in celo ne vseh tistih, za katerih izpeljavo smo se dogovorili v spremenjenem letnem načrtu, sprejetem na zboru članov v septembru.
Uspelo pa nam je realizirati vsaj naše tradicionalne aktivnosti kot so: veteransko prvenstvo v veleslalomu, literarni natečaj za osnovnošolce , dvig zastave v počastitev Dneva državnosti, strelsko tekmovanje z MK puško in pohod po poteh enot TO. Izpeljali smo prvo fazo ureditve spominskega parka osamosvojitve Slovenije. Zaradi opravljenega dela nam še uspeva ohranjati ugled in vpliv naše organizacije v lokalnem okolju. Nismo pa uspeli pripraviti nobenega odmevnejšega dogodka, z nekim presežkom, ki bi bil zanimiv tudi za novinarje in bi bil odmevnejši v širši javnosti. Opisane razmere nam tega niso dopuščale in zaradi tega ne kipim od zadovoljstva!
Ocenjujem, da v primerjavi s sorodnimi organizacijami v letu 2020 sicer nismo nazadovali, napredovali pa žal tudi nismo. Financiranje dejavnosti nam še nekako teče.
Kljub dogovorom pa nam ni uspelo bistveno povečati števila članov in zlasti nad tem se moramo resno zamisliti! Skrb zbuja tudi dejstvo, da so v poročilu opisane aktivnosti v velikem delu le prispevek manjše skupine prizadevnih članic in članov, ki neumorno delajo v našem združenju in katerim gre velika zahvala za vztrajnost, prizadevnost in opravljeno delo. Ni daleč dan, ko se bodo ti ljudje utrudili in bodo odnehali. Sprašujem se kaj bo z delom našega združenja potem? To me zelo skrbi.
Poročilo zaključujem za zahvalo veterankam in veteranom ter ostalim sodelujočim za sodelovanje in za opravljeno delo, ponovno pa tudi z vabilom, da se v čim večjem številu vključite v aktivno delo združenja, prevzamete kakšno nalogo, odgovornost in tudi kakšno funkcijo v organih. Ne pozabite, da društvo stoji in pade na članicah in članih! Skupaj bomo močnejši in uspešnejši pri uresničevanju našega poslanstva in pri prenašanju vrednot s katerimi smo odšli v vojno za samostojno in demokratično Slovenijo.
Celotno poročilo o delu OZ VVS v letu 2020 si preberite v datoteki Poročilo o delu OZ VVS v letu 2020-4.2.2021