IZVEDBA LETOŠNJIH AKTIVNOSTI OZ VVS BO ODVISNA OD EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER

V sedanjih razmerah so zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije Covid 19, javna zbiranja, druženja in druge aktivnosti Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, skorajda onemogočene. Tudi letnega zbora članov združenja, v spomladanskem času verjetno ne bo možno izpeljati.
Zato je predsednik članicam in članom po običajni pošti poslal pismo. Z njim je želel članstvo obvesti o delovanju združenja v sedanjih razmerah ter o načrtu aktivnosti Območnega združenja v letu 2021.
Izvedba načrtovanih dogodkov in aktivnosti bo še vedno v veliki meri odvisna od epidemioloških razmer in omejevalnih ukrepov za zajezitev epidemije Covid 19, katerim se bo združenje hote ali nehote moralo prilagajati.
Pismo veterankam in veteranom OZ VVS Idrija Cerkno lahko preberete v naslednji datoteki Pismo veteranom