POSLOVIL SE JE JOSIP LJUBIČ, UPOKOJENI POVELJNIK POKRAJINSKEGA ŠTABA TERITORIALNE OBRAMBE IN SMUČARSKI ZANESENJAK

 

Poslovil se je polkovnik Josip Ljubič. Teritorialci se ga bomo spominjali kot enega od graditeljev partizanskih enot na Primorskem in pozneje enot Teritorialne obrambe na Severnoprimorskem. Bil je pobudnik za izboljšanje formacijske strukture in materialne opremljenosti enot Teritorialne obrambe. V uporabo je uvedel planinske kape, jopiče in pelerine z namenom, da bi se pripadniki Teritorialne obrambe že na pogled razlikovali od pripadnikov JLA. Ko je leta 1978 prišlo do poskusa ustanovitve divizij Teritorialne obrambe, je bil polkovnik Josip Ljubič postavljen na dolžnost poveljnika divizije na Primorskem. Po reorganizaciji Teritorialne obrambe leta 1981 so bile divizije ukinjene. Polkovnik Ljubič pa je bil imenovan za poveljnika Pokrajinskega štaba teritorialne obrambe Severnoprimorske v Novi Gorici. To dolžnost je opravljal do leta 1987, ko se je upokojil.
Kot je zapisal v zborniku “V veteranski smučini”,  je kot poveljujoči v Teritorialni obrambi vztrajal, da morajo biti njegovi borci sposobni svojo Primorsko braniti povsod, z vsemi razpoložljivimi sredstvi in v vseh razmerah. S tem namenom je Teritorialce, zlasti izvidniške enote spravil tudi na smuči. Za njih je dal izdelati tudi posebne smuči in zagotovil ustrezno obutev. Organiziral je številne zimske vaje in usposabljanja.
Vojni veterani in Teritorialci iz Idrijskega in Cerkljanskega se ga bomo spominjali tudi kot smučarskega zanesenjaka in organizatorja. Leta 1978 je s tekmo v veleslalomu, pripadnike Teritorialne obrambe pritegnil k sodelovanju na spominskih smučarskih tekmah »Partizanske smučine Cerkno 45«. Leta 1981 pa je to sodelovanje nadgradil z organizacijo prvenstva pripadnic in pripadnikov Teritorialen obrambe Primorske v veleslalomu in v biatlonu. Izročilo teh smučarskih tekmovanj vojni veterani nadaljujemo z organizacijo vsakoletnega prvenstva veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu in dokler mu je zdravje dopuščalo, se ga je z veseljem udeleževal tudi Josip Ljubič.
Iskreno sožalje vsem njegovim in naj njegovo delo ne bo nikoli pozabljeno!