DVAJSET LET DELOVANJA OZ VVS IDRIJA CERKNO

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno v teh dneh praznuje svojo drugo okroglo obletnico.
16.marca.2001 se je triindvajset nekdanjih pripadnikov Teritorialne obrambe Idrija – udeležencev osamosvojitvene vojne za Slovenijo iz občin Idrija in Cerkno, zbralo na ustanovnem zboru in ustanovilo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.
V sprejetih pravilih so ustanovitelji zapisali, da bo Združenje domoljubno, nepolitično, nepridobitno, neprofitno in nevladno društvo, ki bo delovalo v javnem interesu, ki bo na prostovoljni osnovi, ne glede na politična in nazorska prepričanja, združevalo udeleženke in udeležence, ki sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za samostojno Slovenijo iz občin Idrija in Cerkno.

 

Za prvega predsednika združenja je bil izvoljen Zorko Velikanje, za podpredsednika Jože Erjavec, za sekretarja pa Milan Cvelbar.

V dvajsetih letih svojega delovanja so veteransko združenje, ki danes šteje 379 članic in članov, poleg Zorka Velikanje vodili še: Benedikt Bajc, Milena Kržišnik, Marko Mikuž in Marijan Platiše.

 

 

V notarsko listino o ustanovitvi Območnega združenja pa so se kot ustanovni člani združenja podpisali Jože  Erjavec, Marijan Platiše in Zorko Velikanje.

V dosedanjem delovanju se je veteranska organizacija, tudi s sodelovanjem njenih članov na protivladnih protestih, odločno zavzemala za priznanje pravic vojnih veteranov 1991. Udeležencem osamosvojitvene vojne je pomagala pri pridobivanju statusa vojnega veterana in pri uveljavljanju njihovih veteranskih pravic.

 

V celotne obdobju je veteransko združenje spodbujalo zbiranje gradiva, ki priča o pripravah in aktivnostih v vojni za Slovenijo. S pisnimi prispevki svojih članov je sodelovalo pri izdaji knjižnih del: »Njim vsem pripada slava« in »Vloga teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju Republike Slovenije«. S svojimi pripovedmi so člani sodelovali na spominskih radijskih oddajah, ki jih je na tematiko osamosvojitvene vojne pripravljal Radio Odmev. Organizirali so razstave »Uporniki z razlogom« in »Človeka nikar« ter spletno razstavo »30 let delovanja MSNZ na Idrijskem in Cerkljanskem« Pripravili so okrogli mizi »Delovanje TO Idrija v procesu osamosvajanja Slovenije« in »Razvoj TO Idrija od ustanovitve do razorožitve«. Postavili so spominska obeležja v Idriji, Spodnji Idriji in v Cerknem. S tem in s pripravo različnih svečanih dogodkov v počastitev državnih praznikov, je med članstvom in širšo javnostjo ohranjalo zgodovinski spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne.

Z organizacijo desetih literarnih natečajev in izdajo desetih zbornikov prispevkov literarnega natečaja »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije« ter z razvijanjem drugih oblik sodelovanja z osnovnimi šolami, je prispevalo k prenašanju vrednot Slovenskega osamosvajanja na mlade.
S pripravo in izvedbo šestnajstih »Prvenstev veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu«, šestnajstih »Odprtih tekmovanj v streljanju z malokalibrsko puško«, z udeležbo na veteranskih športnih igrah, pohodih in drugih športnih tekmovanjih, je spodbujalo športno in rekreativno dejavnost članov.
Z organizacijo različnih srečanj nekdanjih pripadnikov Teritorialne obrambe in drugih udeležencev osamosvojitvene vojne je skrbelo za druženje in ohranjanje prijateljskih vezi med nekdanjimi soborci.
V zadnjih letih Območno združenje v sodelovanju z Občino Idrija, uresničuje projekt dokončne ureditve »Spominskega parka osamosvojitve Slovenije« pred Osnovno šolo v Idriji.
Veteransko združenje je tudi v obdobju korona krize, ko je bilo izvajanje javnih zbiranj in drugih aktivnosti omejeno, delovalo kot družbeno odgovorna organizacija. Odzivali so se na potrebe svojih članov in širše družbene skupnosti. Številni člani so svojim sosedom, sodelavcem in znancem nudili različne vrste medsosedske pomoči. Vključili pa so se tudi v zbiranje prostovoljcev za pomoč Civilni zaščiti v občinah Idrija in Cerkno.

Veterani bodo jubilej svoje organizacije svečano obeležili na seji zbora članov, ki bo  predvidoma v mesecu septembru.

Ob dvajsetletnem jubileju Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno ter vsem njegovim članicam in članom iskreno čestitamo za opravljeno delo, ter jim želimo veliko uspehov tudi v prihodnje.