SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila nekaterih najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

RAZVILI PRAPOR IN PODPISALI LISTINO O SODELOVANJU

Na Vojskem nad Idrijo, so dne 26.6.2004 člani Območnega združenja VVS Idrija – Cerkno pripravili svečanost na kateri so razvili svoj društveni prapor.
Dogodkov iz osamosvojitvene vojne, ki je mladi slovenski državi zavarovala meje, državljankam in državljanom pa zagotovila mir in možnost za nadaljnji razvoj ter dogodkov iz in iz narodnoosvobodilne vojne, ko sta na Vojskem delovali znameniti partizanska tiskarna Slovenija in bolnišnica Pavla, so se na Vojskem spominjali številni udeleženci vojne za samostojno Slovenijo, borci NOB, domačini in drugi obiskovalci svečanosti ob razvitju prapora Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno.
Željo, da bi skupaj prispevali k ohranjanju spoštljivega odnosa do zgodovinskih dosežkov slovenskega uporništva in trpljenja ljudi, s katerim je tlakovana pot v samostojno Slovenijo ter, da bi državljanom v današnjem času zagotavljali mir, sožitje in razvoj, so v svojih nagovorih poudarili g. Marijan Platiše, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, g. Edvard Vidmar, predsednik krajevne skupnosti Vojsko, g. Srečko Lisjak, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Poslanec   v evropskem parlamentu g. Jelko Kacin, pa je navzoče na svečanosti nagovoril kot slavnostni govornik.

Prapor, ki bo simboliziral delovanje veteranov je Območnemu združenju izročil Srečko Lisjak, predsednik ZVVS.

 

Predstavniki Območnega združenja VVS, Območnega odbora ZZB in udeležencev NOB ter Območnega združenja ZČS so ob tej priložnosti svečano podpisali listino o sodelovanju pri ohranjanju spomina na čas slovenskih vojn ter prizadevanjih za mir in sožitje med ljudmi.
K slavnostnem vzdušju so prispevali številni praporščaki sosednjih društev in združenj ter svečani postroj veteranov. V kulturnem programu sta nastopila Pihalni kvintet orkestra Slovenske vojske in Mešani pevski zbor Vojsko.