SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila nekaterih najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

LETNO SREČANJE VETERANOV OZ VVS V KULTURNEM DOMU V SPODNJI IDRIJI

Letno srečanje veteranov OZ VVS Idrija – Cerkno, ki je dne 5.3.2005 potekalo v Kulturnem domu v Spodnji Idriji, je bilo namenjeno oceni opravljenega dela in dogovoru o aktivnostih območnega združenja v letošnjem letu.

 

V družabnem delu, ko so se veteranom pridružile tudi delavke Vita Doma iz Črnega Vrha nad Idrijo, se je srečanje razvilo v prijetno druženje, ki je bilo namenjeno tudi praznovanju dneva žena.

Dobro obiskan letni zbor članov so s svojo prisotnostjo počastili tudi številni gostje iz sosednjih območnih združenj in organizacij s katerimi združenje sodeluje. Med njimi sta bila tudi Srečko Lisjak, predsednik ZVVS, Vito Berginc predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS za Severnoprimorsko.

Kot je bilo razbrati iz izčrpnega poročila, je območnemu združenju lani je uspelo kar za tretjino povečali število članov. Organizirano so začeli spremljati uveljavljanje statusa vojnega veterana na Idrijskem in Cerkljanskem ter ugotovili, da je v občinah Idrija in Cerkno šele dobra polovica bojevnikov iz osamosvojitvene vojne uveljavila ta status. Združenje je podpiralo prizadevanja ZVVS za spremembo zakona o vojnih veteranih. Z Ministrstvom za obrambo RS so podpisali pogodbo, s katero jim je to v uporabo odstopilo eno od pisarn na Izpostavi za obrambo v Idriji v kateri si bodo uredili svoje delovne prostore. Osrednja aktivnost združenja v letu 2005 je bila priprava slovesnosti ob Dnevu državnosti in razvitje društvenega prapora, ki je bila na Vojskem. Ob razvitju prapora so z območnima organizacijama ZZB in ZSČ svečano podpisali listino o sodelovanju. Plodno je bilo tudi sodelovanje s Slovensko vojsko ter s sosednjimi Območnimi združenji. Združenje je precejšnjo pozornost namenjalo tudi športnim, rekreativnim in družabnim aktivnostim članov. Poleg odprtega veteranskega prvenstva v streljanju, sodelovanja na Partizanskih smučinah, družabnega srečanja veteranov ob Dnevu državnosti ter srečanja članov poveljstva in poveljnikov enot TO ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, je bilo najodmevnejše sodelovanje na 4. ekipnih veteranskih športnih igrah, na katerih so tekmovalci območnega združenja v skupni razvrstitvi zasedli 4. mesto med vsemi sodelujočimi oziroma 3. mesto med ekipami območnih združenj VVS.
Tudi za leto 2005 so si zastavili obsežen program dela. Poleg že ustaljenih aktivnosti združenja, bo letošnja osrednja aktivnost namenjena obeleževanju petnajste obletnice ustanovitve Manevrske strukture Narodne zaščite. Nadaljevali bodo z zbiranjem dokumentarnega gradiva za zbornik o dogodkih iz osamosvojitvene vojne na Idrijskem in Cerkljanskem. Pester program aktivnosti je tudi na športnem in družabnem področju. Sodelovali bodo na številnih drugih aktivnostih, ki jih pripravljajo v območnih organizacijah ZZB in ZČS, Policijskem veteranskem združenju Sever ter v sosednjih območnih združenjih veteranov vojne za Slovenijo.