SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

ODLOČNA PRIZADEVANA ZA OHRANITEV VETERANSKIH PRAVIC

V mesecu septembru 2012 je Upravna enota Idrija obravnavala 1.024 zadev zaradi razveljavitve pravice do plačila prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja veteranom vojne za Slovenijo. 861 veteranom na območju Upravne enote Idrija pa je bila že izdana odločba s katerimi jim država dokončno ukinila plačevanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
Te razmere je na svoji seji, dne 27.9.2012 obravnavalo Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno in v zvezi s tem sprejelo naslednjo protestno izjavo:

Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno ocenjuje, da je tako drastična omejitev oziroma ukinitev pravice plačevanja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kljub prizadevanjem za uravnoteženje javnih financ, nesorazmeren poseg v edino materialno pravico, ki je pripadala veteranom vojne za Slovenijo na podlagi statusa vojnega veterana
Za nekatere veterane vojne za Slovenijo ukinitev te pravice pomeni precejšno finančno breme, za vse pa velik moralni udarec in omalovaževanje njihovega prispevka k osamosvajanju Slovenije. Leta 1991 smo bili veterani vojne za Slovenijo v situaciji, ko smo branili pravice vseh Slovencev, da živijo v samostojni državi. Danes vlada in parlament veteranom odrekata še tisto malo s čemer naj bi se jim država oddolžila za opravljeno delo. Zato so veterani in veteranke organizacije pahnjeni v situacijo ko moramo prav tako odločno kot tedaj, braniti pridobljene veteranske pravice.
Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno povsem razume in podpira proteste veteranov najavljene za 21.12.2012 v Ljubljani (Trg republike) zoper odločitev oblasti o ukinjanju veteranskih pravic ter zahtevo po tem, da se jim neupravičeno odvzeta pravica vrne.
Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno podpira aktivnosti, ki jih je cilju ohranitve pravic veteranov doslej izvajala Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Žal pa odločbe, ki so jih prejeli veterani dokazujejo, da te aktivnosti niso zadoščale, niso prepričale pristojnih državnih organov in zato niso obrodile sadov.
Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno meni, da veterani v svojih zahtevah ne smemo obupati, kot nismo leta 1991! Za zavarovanje veteranskih pravic bo potrebno nastopiti pogumneje in odločneje. Predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo poziva, da z aktivnostmi celotne organizacije, v vseh svojih strukturah izrazi nezadovoljstvo in od oblasti zahteva spremembo za veterane vojne za Slovenijo krivičnega zakona.