SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

PRVI LITERARNI NATEČAJ »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«

Iz kritičnih premišljevanj vojnih veteranov ob dvajsetletnici osamosvojitve Slovenije o tem kako ohranjati zgodovinski spomin na dogodke iz časa osamosvajanja ter o tem, da šole v rednem učnem programu, obdobju osamosvajanja Slovenije in zlasti osamosvojitvene vojne, namenjajo premalo pozornosti, se je porodila ideja o literarnem natečaju »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«.
Projekt literarnega natečaja je zasnoval Marijan Platiše. Prvi razpis pa je podpisala tedanja predsednica Območnega združenja Milena Kržišnik.
S predlogom o literarnem natečaju so veterani vojne za Slovenijo vodstvom osnovnih šol ponudili roko sodelovanja pri ohranjanju zgodovinskega spomina na procese osamosvajanja in ozaveščanju mladih o teh dogodkih. Učenke in učence sedmega, osmega in devetega razreda osnovnih šol ter njihove mentorje pa so povabili k raziskovanju dogodkov ter literarnem zapisovanju njihovih razmišljanj in spoznanj ter pripovedi in spominov svojih staršev, starih staršev ali znancev o tem, kako so doživljali osamosvajanje Slovenije in o dogodkih iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki so se odvijali na območju sedanjih občin Idrija in Cerkno.
Na prvi natečaj, ki se je zaključil leta 2012 se je odzvalo devetnajst mladih avtorjev iz Osnovnih šol Cerkno, Črni Vrh nad Idrijo, Idrija in Spodnja Idrija. Strokovna komisij veteranskega združenja, ki jo je vodil Zorko Velikanje, je izmed prispevkov prejetih iz posamezne šole izbrala tistega, ki je najbolj ustrezal namenu in kriterijem natečaja.
Avtorji najboljših prispevkov so bili nagrajeni s knjižnimi nagradami, svoje prispevke pa so predstavili v radijskem programu Primorskega vala in na spominski svečanosti veteranov vojne za Slovenijo, ki je v počastitev Dneva državnosti potekala na Vojskem.
Pod uredništvom Marijana Platiše je Območno združenje izdalo tudi zbornik Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije. V njem so objavili vse prispele literarne prispevke literarnega natečaja.