SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

 

10. PRVENSTVO VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO V VELESLALOMU OBELEŽILI Z IZDAJO ZBORNIKA »V VETERANSKI SMUČINI«

V soboto, 8. marca 2014 je na Smučarskem centru Cerkno potekalo jubilejno 10. prvenstvo veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno, ki je pobudnik in organizator tega tekmovanja, je jubilejno prvenstvo obeležilo tudi z izdajo zbornika »V veteranski smučini«.

 

Zbornik »V veteranski smučini«, po uvodnih predgovorih ministra za obrambo Romana Jakiča, župana občine Cerkno Mirana Cigliča in predsednika ZVVS Ladislava Lipiča, svojo pripoved začenja z zapisom Josipa Ljubiča, upokojenega poveljnika Teritorialne obrambe Severnoprimorske. Pisec bralcem predstavlja začetke smučanja v Teritorialni obrambi Severno Primorske pokrajine ter o sodelovanju pripadnikov Teritorialne obrambe na spominskih smučarskih tekmah v Cerknem. Prav iz vrst Teritorialne obrambe je namreč že leta 1978 prišla pobuda, da se v okviru »Partizanskih smučin« organizira tudi »Prvenstvo pripadnic in pripadnikov Teritorialne obrambe Primorske«. Leta 1982 pa so ta tekmovanja razširili še s »Tekmovanjem starešin Teritorialne obrambe stalne sestave«.
Nekdanji pripadniki Teritorialne obrambe so željo po smučanju prenesli tudi v vrste veteranov vojne za Slovenijo. Tako so se na Partizanskih smučinah leta 2004, prvič in v večjem številu zbrali tudi veterani vojne za Slovenijo iz Severne Primorske. Lepi vtisi s tega druženja so med idrijskimi in cerkljanskimi veterani spodbudili zamisel o organizaciji veteranskega prvenstva v veleslalomu. Zamisel so uresničili že naslednje leto.

Marijan Platiše, eden izmed pobudnikov veteranskih prvenstev, v svojem prispevku opisuje prizadevanja idrijskih in cerkljanskih veteranov, za uresničitev zamisli o organiziranju veteranskih prvenstev v Cerknem, prizadevanja za širitev prvenstva iz regijske na državno raven ter predstavlja značilnosti in dogajanja na dosedanjih veteranskih prvenstvih.
Miha Butara, predsednik organizacijskega odbora Partizanskih smučin, v svojem prispevku predstavlja organizacijo spominskih smučarskih tekmovanj ter opisuje pomen srečevanja slovenskih bojevnikov različnih generacij: veteranov II. svetovne vojne, veteranov osamosvojitvene vojne za Slovenijo in pripadnikov Slovenske vojske, ki se odvijajo na Partizanskih smučinah, ter njihov prispevek k ohranjanju izročil slovenskega bojevništva in prenašanja na mlajše generacije.
V zaključnem delu zbornika Franci Ferjančič, ki vsa leta vodi organizacijske priprave veteranskih prvenstev, v tabelarični obliki predstavlja najboljše rezultate, ki so jih tekmovalke in tekmovalci iz vrst veteranov vojne za Slovenijo, Slovenskih častnikov in članov združenja Sever, dosegli na dosedanjih devetih prvenstvih.
V zborniku »V veteranski smučini«, je poleg zanimivih pričevanj in podatkov o dosedanjih veteranskih prvenstvih v veleslalomu, objavljenih tudi vrsta dokumentov, ki pričajo o dogajanjih iz tistega časa. Urednik Marijan Platiše in Blaž Jereb, ki je poskrbel za oblikovanje in tisk, sta zbornik bogato opremila tudi s številnimi fotografijami, ki zapisane spomine in pričevanja vizualno dopolnjujejo, vsebino zbornika pa popestrijo ter jo naredijo privlačno in zanimivo.