SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

 

POSVET O VLOGI TERITORIALNE OBRAMBE SEVERNOPRIMORSKE V PROCESU OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE

V četrtek, 26.11.2015 je v Novi Gorici potekal že peti v nizu posvetov, ki na ravni pokrajin potekajo pod pokroviteljstvom Zveze veteranov vojne za Slovenijo z namenom , da se celovito in objektivno prikaže delovanje in vlogo Teritorialne obrambe v procesu osamosvojitve Slovenije.
Poleg nekdanjih poveljnikov in drugih pripadnikov Teritorialne obrambe, predstavnikov veteranskih in domoljubnih organizacij, so se posveta udeležili tudi nekateri, ki so v času osamosvojitvene vojne aktivno delovali v drugih oboroženih in civilnih strukturah ter nekaj pedagoških delavcev.
V svojih predstavitvah so referenti v uvodnem delu predstavili geopolitični in strateški položaj Primorske skozi zgodovino in tudi sedaj ter vojaško politične razmere v Sloveniji v obdobju priprav na osamosvajanje.
V osrednjem delu posveta so nekateri ključni akterji tedanjih dogajanj podali pregled najpomembnejših dogodkov iz obdobja priprav in odvijanja osamosvojitvene vojne v letih 1990 in 1991, tako na nivoju celotne pokrajine, kot tudi po območjih nekdanjih Občinskih štabov Teritorialne obrambe.
Razvoj in delovanje Teritorialne obrambe občine Idrija v procesu osamosvajanja je v svojem referatu predstavil Marijan Platiše, član Območnega združenja VVS Idrija Cerkno in nekdanji član Občinskega štaba Teritorialne obrambe Idrija. Njegova predstavitev je svojo vsebino črpala iz razpoložljivega dokumentarnega gradiva, kot tudi iz drugih virov in pričevanj, pa tudi iz še vedno razmeroma svežih spominov neposrednih akterjev takratnih dogajanj.
Na posvetu je bil izoblikovan zaključek, da je TO Severnoprimorske uspešno in brez žrtev izpolnila svoje naloge v obdobju osamosvajanja, ki so bile predvsem usmerjene v to, da se ohrani odprta zahodna meja mlade države. To nalogo je, kot prava slovenska vojska, v sodelovanju z drugimi strukturami in ob močni podpori prebivalstva, lahko opravila zaradi primerne organiziranosti in nenehnega usposabljanja v preteklih desetletjih. In to kljub nekaterim pomanjkljivostim ter ne najboljšim odločitvam, med katere uvrščamo tudi reorganizacijo TO v aprilu 1991.
Na posvetu predstavljeni referati bodo objavljeni v posebnem zborniku posveta, ki naj bi omogočil ohraniti vedenje o tem prelomnem dogajanju tudi za prihodnje rodove in kot izkušnja za soočenje s sedanjimi in bodočimi izzivi. Zbornik naj bi izšel v naslednjem letu.