ZNAN JE IZBOR NAJBOLJŠIH PRISPEVKOV 10. LITERNEGA NATEČAJA »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«

Zaključil se je letošnji jubilejni 10. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega organizatorji posvečajo obeleževanju 30 letnice osamosvojitve Slovenije in 20 letnice delovanja OZ VVS Idrija Cerkno.
Svoje literarne prispevke, je poslalo petinšestdeset mladih avtorjev. Od tega osem iz OŠ Cerkno, enajst iz OŠ Črni Vrha nad Idrijo, sedemnajst iz OŠ Idrija in devetindvajset iz OŠ Spodnja Idrija. To je rekordno in navdušujoče število, ki organizatorje zavezuje, da s to obliko prenašanja izročil osamosvajanja Slovenije nadaljujejo tudi v prihodnje.
Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo vodi prof. Zorko Velikanje je pozorno prebrala vse prispele prispevke in izmed prispevkov vsake šole izbrala tistega, ki vsebinsko najbolj ustreza vsebini, namenu in cilju razpisa in sicer:

OŠ Cerkno: ZALA ANA RAZPET, 6.b razred, mentor Roman Eberlinc
OŠ Črni vrh nad Idrijo: MAKS RUPNIK , 8.razred, mentorica Jana Peternel
OŠ Idrija: TINA ŠTUCIN, 9.b razred, mentorica Marija Majnik
OŠ Spodnja Idrija: TIA ČERNILOGAR, 7.a razred, mentorica Vanda Trošt

V skladu z dosedanjimi razgovori z vodstvi šol bo razglasitev rezultatov in podelitev nagrad sodelujočim zaradi epidemije Covid 19, tudi letos žal potekala brez zaključne slovesnosti, po posameznih šolah, prilagojeno programu šolskega dela.
Tik pred izidom je zbornik letošnjega literarnega natečaja, ki bo zaradi jubilejne izdaje nekoliko obsežnejši in z bogatejšo vsebino kot so bili zborniki prejšnjih natečajev.
Zaradi omejevalnih ukrepov verjetno tudi letos ne bo mogoče organizirati zaključne domoznanske ekskurzije, razen v primeru če bi se v juniju epidemiološka situacija bistveno izboljšala in bi se omejevalni ukrepi za preprečevanje okužbe s Covid 19 sprostili.

Ob izpeljanem 10. literarnem natečaju OZ VVS Idrija Cerkno vodstvom šol, prizadevnim mentorjem in vsem mladim avtorjem čestita in se zahvaljuje za opravljeno delo na vseh dosedanjih desetih natečajih.