DAN VETERANOV KOT SPOMIN NA ZAVRNITEV ODDAJE OROŽJA TERITORIALNE OBRAMBE IN USTANOVITEV MANEVRSKE STRUKTURE NARODNE ZAŠČITE

Danes vojni veterani 1991 praznujemo svoj dan – Dan veteranov.  17. maj je spomin na dan, ko je bila leta 1990 ustanovljena Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ). To je bil odgovor na ukaz takratnega komandanta TO Slovenije o premestitvi orožja Teritorialne obrambe iz lastnih skladišč v skladišča pod nadzorom Jugoslovanske ljudske armade.

 

Poveljniki nekaterih Občinskih štabov Teritorialne obrambe so ukaz o premestitvi orožja iz njenih skladišč zavrnili in ga niso izpolnili. S tem hrabrim dejanjem so preprečili razorožitev takratne Teritorialne obrambe. S projektom Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) pa so se začele vzpostavili obrambne sile novo nastajajoče države Slovenije.

 

Kot je dejal Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo sta oba dogodka, tako preprečitev oddaje orožja Teritorialne obrambe kot delovanje Manevrske strukture narodne zaščite, za slovensko zgodovino, še posebej vojaško, izrednega pomena. Zato danes ne potrebujemo nobenih prerekanj in dokazovanj, kdo je bil pomemben ali še bolj pomemben, ni potrebno nobeno dokazovanje kontinuitete ali diskontinuitete, še najmanj pa pomoči nekakšnih razsojevalcev, ki v celotnem procesu obrambno-varnostnega osamosvajanja sploh niso sodelovali.

Letos ukrepi za preprečevanje okužbe s Covid 19, žal niso omogočali tradicionalne prireditve na Geossu na Vačah pri Litiji. Zato sta Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Policijsko veteransko združenje Sever, sta Dan veteranov obeležili z video proslavo, katero si lahko ogledate na naslednji povezavi:  DAN VETERANOV  proslava

Vsem vojnim veteranom 1991 čestitamo ob Dnevu veteranov in naj vaše delo in prispevek v osamosvojitveni vojni za samostojno Slovenijo ne bo nikoli pozabljeno