SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

POSVET O DELOVANJU TERITORIALNE OBRAMBE IDRIJA V PROCESU OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE
Dne  4. maja 2016, ob 19. uri je v dvorani Mestne knjižnice in čitalnice Idrija potekal zelo dobro obiskan posvet o delovanju Teritorialne obrambe Idrija v procesu osamosvajanja Slovenije, ki sta ga pripravila Mestna knjižnica in čitalnica Idrija in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno
Uvodoma sta prisotne pozdravila predstavnica gostiteljica in predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno Marko Mikuž, ki je bil tudi sam aktiven udeleženec osamosvojitvene vojne.
Predavanje je pripravil in vodil Marijan Platiše, ki je v času osamosvajanja Slovenije deloval kot obveščevalec v Občinskem štabu TO Idrija in v sestavi Območnega štaba TO Tolmin .
Zanimivo, podkrepljeno z bogatim dokumentarnim gradivom, je predstavil razvoj delovanje Teritorialne obrambe Idrija od ustanovitve do konca vojne za Slovenijo.

 

Razvoj in delovanje Teritorialne obrambe Idrija je predstavil skozi štiri časovna obdobja in sicer:
-Delovanje TO Idrija od ustanovitve do razorožitve – obdobje od leta 1969 do 17. 5. 1990
-Delovanje TO Idrija od razorožitve do mobilizacije enot – obdobje od 17. 5. 1990 do 24. 6. 1991
-Delovanje TO Idrija pod neposrednim poveljstvom 63. Obm ŠTO Tolmin – obdobje od 24.6.1991 do 4.7.1991 in
-Delovanje enot TO Idrija pod poveljstvom »neformalnega« OŠTO Idrija – obdobje od 4.7.1991 do 21.7.1991.
Udeležence je najbolj pritegnilo dogajanje v obdobju od razorožitve TO do mobilizacije enot, ter potek vojne in vojnih operacij, ki so jih v osamosvojitveni vojni na idrijsko-cerkljanskem območju izvajale enote TO.

V razpravi, ki se je se razvila, so sodelovali takratni poveljniki nekaterih enot. Potek vojaških akcij Jurišnega odreda je predstavil tedanji komandant Vlado Sedej , delovanje samostojne čete TO Idrija njen komandir Vojko Čuk, delovanje Voda za protidiverzantsko delovanje pa njegov komandir Peter Poljanec.
Seveda se v predstavitvi in razpravi niso ognili osvetljevanju vzrokov in posledic eksplozije skladišča orožja in razstreliva v skladišču JLA v Črnem Vrhu nad Idrijo. Eksplozija, katero so z zažigom skladišča povzročili pripadniki JLA, je povzročila precejšnjo materialno škodo v vasi, velik moralni udarec TO Idrija, na srečo pa ni terjala človeških življenj.
Ena od značilnosti v delovanju Teritorialne obrambe Idrija je bilo tudi formiranje Jurišnega odreda četne sestave iz pripadnikov nekdanjega Partizanskega bataljona. Pripadniki tega bataljona so bili v rezervni sestavi JLA, vendar so se samoiniciativno organizirali in pristopili v TO. Ta enota je v obdobju od 7.7. do 13.7.1991, pri izvajanju bojnih nalog na bojnih položajih zamenjala enote TO Idrija. Delovanje te enote so predstavili takratni komandant Aleksander Carli, ter komandirja Marijan Rupnik in Rajko Gostiša.
O svojih spominih in stališčih o delovanju TO je spregovoril tudi Roman Medved iz OZ VVS Zgornje Posočje, ki je bil v času osamosvojitvene vojne član Območnega štaba TO Tolmin.
Četudi je sam posvet trajal več kot dve uri, udeležencem ni zmanjkalo pozornosti in interesa za obujanje spominov na dogodke iz osamosvojitvene vojne, zato so se v velikem številu zadržali še na prijateljskem druženju, ki je sledilo po zaključku posveta.