MILENA KRŽIŠNIK PREJELA VISOKO VETERANSKO PRIZNANJE

Dolgoletna članica najožjega vodstva OZ VVS Idrija Cerkno Milena Kržišnik, je za svoje dolgoletno in predano delo ter za prispevek, ki ga je dala uspešnemu delovanju naše veteranske organizacije na občinskem, regijskem in državnem nivoju, prejela eno najvišjih veteranskih priznanj – Red ZVVS II. stopnje.

Milena Kržišnik je bila zaposlena v OŠTO Idrija, kjer je opravljala dela vodje pisarne. Po reorganizaciji Teritorialne obrambe leta 1991 pa je delala v Obm ŠTO Tolmin in v Slovenski vojski.

V obdobju september – oktober 1990 je sodelovala pri delovanju Manevrske strukture narodne zaščite v občini Idrija.
V času osamosvojitvene vojne za Slovenijo je delovala v sestavi 63. Obm ŠTO Tolmin.
Leta 2001 je bila Milena med ustanovitelji OZVVS Idrija Cerkno in vse od tedaj v njem deluje kot članica njegovega najožjega vodstva.
En mandat je prizadevno opravljala funkcijo podpredsednice en mandat funkcijo predsednice, zadnja dva mandata pa funkcijo sekretarke OZ VVS.
V času njenega predsedovanja si je prizadevala za odpiranje delovanja OZ VVS navzven in za sodelovanje s sosednjimi OZ VVS. Sprejela in vodila je veterane številnih OZ VVS, ki so prihajali na obisk v Idrijo.
V obdobju njenega predsedovanja so veterani v spominskem parku osamosvojitve Slovenije v Idriji, postavili spominsko obeležje ljudem in dogodkom iz osamosvojitvene vojne na Idrijskem in Cerkljanskem. V njenem mandatu se je začel, letos že deseti literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«.
Več mandatov je bila članica Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske in članica komisije za kadrovska in statutarna vprašanja ZVVS.
Ne glede na to katero od funkcij je opravljala, je bila in je še vedno eden izmed stebrov dejavnosti OZ VVS Idrija Cerkno. Upravičeno lahko zapišemo, da je Milena v celotnem obdobju delovala kot »mama Idrijskih vojnih veteranov«.
Za prestižno a zasluženo veteransko priznanje, ki ga je Milena prejela na zasedanju glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo na Bledu, ji iskreno čestitamo!