NAJ TEBI PESEM POJEM

Vljudno vabljeni na osrednjo svečanost Občine Idrija z dvigom Slovenske zastave v počastitev dneva državnosti in 30 – letnice osamosvojitve Slovenije.

Svečanost bo v petek, 25.6.2021 ob 20,30 uri v spominskem parku osamosvojitve Slovenije v Idriji (pred Osnovno šolo Idrija).

V programu sodelujejo:
Nosilci zastave ter praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij
Idrijski neoktet
Godbeno društvo rudarjev Idrija
Vokalna skupina Radost Godovič
Učenci Osnovne in Glasbene šole Idrija

Pozdravni nagovor:
Tomaž Vencelj, župan občine Idrija
Marijan Platiše, predsednik OZ VVS Idrija Cerkno
Slavnostni govor:
Dr. Uroš Lipušček