POSLOVIL SE JE ANTON PREBIL, SOBOREC IZ OSAMOSVOJITVENE VOJNE

Iznenada in nepričakovano nas je zapustil nekdanji član poveljstva 120. Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija Anton Prebil. V nedeljo smo ga pričakovali na srečanju nekdanjih soborcev Na Pesku, vendar je namesto njega prišla vest, da je odšel za vedno.
Tone je je pripadal generaciji, ki je s svojo prizadevnostjo, delavnostjo in srčnostjo spreminjala podobo Cerkljanske, ter si zase in za potomce odpirala vrata v boljšo in lepšo prihodnost. Celotno svoje delovno obdobje je Tone namenil tovarni ETA. Tovarna mu je omogočila šolanje, delo, osebno in strokovno rast, ter njemu in njegovi družini omogočala boljše življenje. Zato mu je prirastla k srcu in ostal ji je zvest vse do upokojitve.

Od leta 1969 je bil Tone tudi Teritorialec. V šoli rezervnih oficirjev se je naučil veščin protiletalske obrambe. Po odsluženju vojaškega roka je prevzel dolžnost poveljnika voda v enoti Teritorialne obrambe Idrija. Kasneje je opravljal še več različnih dolžnosti v enotah, nazadnje kot član poveljstva 120. Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija.
Svoje vojaške veščine je izpopolnjeval na številnih vojaških vajah in usposabljanjih, na podlagi katerih je napredoval po vojaški hierarhiji in svojo vojaško kariero zaključil v činu kapetana 1. razreda, ali stotnika, kot se imenuje danes.
Aktivno je deloval v obdobju priprav in v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo. On je bil tisti, ki je odločil, da se bo tajno skladišče orožja za enoto Teritorialne obrambe v Cerknem organiziralo najprej v zaklonišču v Livarni in nato v zaklonišču pod nekdanjo Pekarijo. Zato mu je predlani pripadla tudi čast da je odkril spominsko ploščo temu tajnemu skladišču.
Tone poleg praznine, ki je nastala z njegovim odhodom, zapustil tudi bogato zapuščino. Poti, ki smo jih prehodili skupaj s pokojnim soborcem Tonetom so pustile mnogo lepih sledov. In to naj ne bo nikoli pozabljeno!