VABLENI NA TRADICIONALNO SREČANJE VETERANOV IN NJIHOVIH SVOJCEV NA VOJSKO

V sodelovanju s Pokrajinskim odborom ZVVS Severne Primorske vas OZ VVS Idrija Cerkno vabi

TRADICIONALNO SREČANJE VETERANOV IN NJIHOVIH SVOJCEV

ki bo v soboto 10. julija 2021 na Vojskem nad Idrijo

DOGODEK NAMENJAMO POČASTITVI 30-LETNICE SAMOSTOJNE SLOVENIJE, DNEVA DRŽAVNOSTI IN OHRANJANJU SPOMINA NA DELOVANJE UČNE ČETE TERITORIALNE OBRAMBE IDRIJA NA VOJSKEM LETA 1991

V okviru prireditve bomo izvedli 17. strelsko tekmovanje z MK puško, in voden »pohod po poteh enot TO Idrija« po Vojskarski planoti ter spominsko slovesnost s kulturnim programom.

ČASOVNICA PRIREDITVE
8.00 –    8.30 – zbiranje udeležencev pred Lovsko kočo na Vojskem
8.30 –    9.00 – pozdravni nagovor gostitelja in informacije o poteku aktivnosti
9.00 –   12.30 – izvedba strelskega tekmovanja in pohoda
12.30 – 13.30 – kosilo in vročitev tarč strelcem v pregled
14.00 – 15.00 – spominska slovesnost s kulturnim programom, razglasitev rezultatov
in podelitev pokalov in medalj
15.00 – 17.00 – tovariško druženje

I. POTEK IN PRAVILA STRELSKEGA TEKMOVANJA:

1.SPLOŠNO

Tekmovanje je odprtega tipa.
Tekmuje se ekipno in posamezno.
Ekipa nastopi po vrstnem redu prijave
Ekipa je tričlanska ,ne glede na spol.
Vsak tekmovalec lahko nastopi samo enkrat.
Prve tri ekipe prejmejo pokale, člani ekip pa medalje.

Posamezno strelci nastopijo po vrstnem redu prijave
Posamezno , prvi trije tekmovalci/ tekmovalke prejmejo medalje.
Ekipni rezultat tekmovalca šteje tudi za razvrstitev posamezno.

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost!

2. OROŽJE

MK puška proste izbire,cal 22.l.r.
Dovoljena je uporaba optičnih pripomočkov.
Orožje si tekmovalci zagotovijo sami.

3.STRELIVO

Dovoljena je uporaba streliva 22 l.r., z robnim vžigom in svinčenimi zrni.
Magnum strelivo ni dovoljeno.
Strelivo si tekmovalci zagotovijo sami, izjemoma organizator

4.TARČE

Uporabljajo se tarče za MK puško,50 m, dim.34 cmx34 cm,premer krogov 15 cm

5.POGOJI TEKMOVANJA

-Strelna razdalja:50 m
-Strelski položaj :leže ali izjemoma sede za tiste , ki imajo zdravniško potrdilo (odloči glavni sodnik).
– Čas nastopa:10 minut.
-Ni poskusnih strelov .
-Za rezultat: 2tarči, 5 strelov v vsako tarčo
-Dovoljen je prednji naslon (zagotovi prireditelj ).
-Dovoljena je asistenca strelcem v času priprav (dogovor z linijskim sodnikom).
-Ni dovoljeno motiti drugih tekmovalcev.
-Dovoljen je spektiv za kontrolo zadetkov, ki si ga tekmovalec zagotovi sam.
-Obvezna je zaščita vida in sluha ,ki si jo mora vsak tekmovalec zagotoviti sam .
-Niso dovoljena strelska oblačila in obutev.
-Pred razglasitvijo rezultatov strelci prejmejo ocenjene tarče .
-Pritožbe na rezultat bodo možne v roku deset minut od prejema tarče .

6.OSEBJE ZA IZVEDBO TEKMOVANJA

Vodja tekmovanja in glavni sodnik: Ivo Banič
Pomočnik glavnega sodnika: Vladimir Kržišnik, Robert Lukan Robert Lapanja
Na strelski liniji: Boris Jordan, Jurko Petrič, Cveto Mlakar, Matjaž Božič in …
Vodja tehničnega osebja: Jože Erjavec

Žirija tekmovanja: glavni sodnik in pomočniki.
Odločajo o spoštovanju pogojev tekmovanja, izreka opozorila, odloča o morebitnih diskvalifikacijah, odloča o pritožbah na rezultate in o drugih zadevah, ki se nanašajo na samo tekmovanje. Odločitev žirije je dokončna.

II. DRUŽABNE DEJAVNOSTI:
Za vse ostale udeležence, bo organiziran voden pohod po vojskarski planoti.
Pohodnike bo pot vodila po razglednih točkah Vojskarske planote z ogledom krajevnih znamenitosti seznanili se bodo s pomembnimi zgodovinskimi dogodki kraja.
Pohod je nezahteven, dolžina cca 8 km, vodil ga bo Vladimir Sedej

Spominska slovesnost s kulturnim programom:
nagovoril nas bo predsednik PO VVS Severne Primorske pokrajine g. Jožko Člekovič,
s kratko satirično igro pa nas bo nasmejala ljubiteljska igralka Tadeja Vončina
Razglasitev rezultatov strelskega tekmovanja ter podelitev pokalov in medalj.

Prijateljsko druženje. Za veselo vzdušje bo poskrbel »ad hok« veteranski ansambel.
Vsi udeleženci dobijo tudi topli obrok s pijačo..

III. PRIJAVA IN SOUDELEŽBA:
Predhodna prijava je nujna zaradi logistične oskrbe, zato prosimo, da število udeležencev najavite vsaj do torka 6. 7. 2021 do 12.ure, na e-naslov: joze.erjavec1@siol.net ali z SMS sporočilom na 041 421 090 – Jože Erjavec
Poimenska prijava strelcev in razvrstitev bo potekala na strelišču do 10.30 ure.
Kasnejša prijava ne bo mogoča!

Prispevek za delno pokritje stroškov (hrana, pijača, tarče, pokali medalje, nagrade)
je 10 € na strelca in 5€ na pohodnika. Poravna se je na TRR SI56 1915 7500 5771 210  ali ob prijavi.

V primeru dežja prireditev odpade !