ZAPUSTIL NAS JE VOJKO ČUK, ČLAN VODSTVA OZ VVS IN SOBOREC IZ OSAMOSVOJITVENE VOJNE

Ravno v času priprav na srečanje nekdanjih soborcev iz Idrijske čete TO Idrija, nas je iznenada in nepričakovano zapustil Vojko Čuk iz Idrije, član predsedstva OZ VVS Idrija Cerkno in nekdanji poveljnik 83. samostojne čete Teritorialne obrambe Idrija.
Svoje celotno delovno obdobje je Vojko namenil tovarni ETA. V njej je delal in opravljal različne delovne naloge, na koncu kot vodja obrata Obdelovalnica ulitkov. Tovarna mu je prirastla k srcu in ostal ji je zvest vse do upokojitve.
Vse od odsluženega vojaškega roka je bil Vojko tudi Teritorialec. Svoje vojaške veščine, pridobljene v šoli rezervnih oficirjev je izpopolnjeval na številnih usposabljanjih in vojaških vajah, na podlagi katerih je napredoval po vojaški hierarhiji in svojo vojaško kariero zaključil v činu stotnika.
V Teritorialni obrambi Idrija je opravljal različne in odgovorne poveljniške dolžnosti. V času osamosvojitvene vojne za Slovenijo pa je bil poveljnik samostojne Idrijske čete Teritorialne obrambe Idrija.
Član Območnega združenja ZVVS Idrija Cerkno je bil od leta 2017. V zadnjem štiriletnem obdobju je bil tudi član predsedstva Območnega združenja.
Vse od včlanitve je bil Vojko aktiven kot udeleženec športnih tekmovanj, pohodnik ter udeleženec drugih aktivnosti združenja. Aktivno je sodeloval pri organizaciji pohodov in zbiranju udeležencev njegove enote z ciljem druženja in posredovanja spominov na osamosvojitveno vojno mladim.
Za prispevek, ki ga je Vojko Čuk dal delovanju veteranske organizacije mu je Zveza veteranov vojne za Slovenijo letos podelila visoko veteransko priznanje – bronasto plaketo ZVVS.
Poleg žalosti in praznine, ki je nastala z njegovim odhodom, nam je Vojko Čuk zapustil tudi bogato zapuščino. Poti, ki smo jih prehodili skupaj s pokojnim kolegom, soborcem in veteranom Vojkom, so pustile mnogo lepih sledov. In to naj ne bo nikoli pozabljeno!

Ob boleči izgubi, vsem njegovim najdražjim izrekamo iskreno sožalje!