DOBRO OBISKAN POHOD »PO POTEH ENOT TO IDRIJA« IN SPOMINSKO SREČANJE V ŠEBALKU PRI GODOVIČU

V soboto, 4. septembra 2021 je preko petdeset udeležencev sodelovalo na »pohodu po bojnih poteh enot TO Idrija« in srečanju nekdanjih pripadnikov 83. samostojne čete Teritorialne obrambe Idrija – Idrijske čete, ki ji je poveljeval Vojko Čuk in 2. čete jurišnega odreda četne sestave Teritorialne obrambe Idrija – partizanskega bataljona, ki ji je poveljeval Marjan Rupnik ter njihovih svojcev in prijateljev ter domačinov, ki so v osamosvojitveni vojni nudili gostoljubje enotam TO Idrija.
Pohod in srečanje sta bila posvečena 30. obletnici samostojnosti Slovenije in obujanju spominov na delovanja teh enot med osamosvojitveno vojno za Slovenijo, ter spominu na nedavno preminulega poveljnika Idrijske čete TO Idrija, stotnika Vojka Čuka. Srečanja se je udeležila tudi celotna Vojkova družina.
Pohodniki so se zbrali v lepem ambientu pri Šebalskem bajerju pri Godoviču od koder so pod vodstvom Marka Mikuža in Ivana Rudolfa krenili proti južnemu vhodu nedokončanega predora in si ga ogledali. Od tam so pot nadaljevali proti bunkerju ob začetku francoske ceste, od tam pa po nekdanjem feldbanu iz Godoviča proti Črnemu Vrhu in kasneje tudi proti Idriji. Po nekaj sto metrih so se napotili k ostankom artilerijskega bunkerja. Po njegovem ogledu so se ponovno vrnili na traso felbana in pot nadaljevali proti Godoviču. Na tej poti so si ogledali največji bunker na tem delu obrambne italijanske linije v sistemu Alpski zid (Vallo Alpino). Pohod so zaključili v Šebalku.
Po kosilu so se pohodnikom pridružili tudi drugi udeleženci srečanja. Vsi skupaj so prisostvovali krajši spominski svečanosti na kateri soj jih nagovorili Marijan Platiše predsednik veteranskega združenja, Ivica Kavčič častna občanka in nekdanja predsednica Skupščine Občine Idrija, Milan Božič v času osamosvojitvene vojne predsednik Izvršnega sveta Občine Idrija ter Jožko Člekovič predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske.
O bojni poti Idrijske čete TO Idrija je v predvajanjem zvočnem posnetku govoril nekdanji poveljnik Vojko Čuk, o bojni poti 2. čete jurišnega odreda četne sestave Teritorialne obrambe Idrija – partizanskega bataljona pa je spregovoril njen nekdanji poveljnik Marjan Rupnik.
Spominska svečanost se je zaključila z izročitvijo zahvalnih listin gospodarjem in predstavnikom domačije PETRIČ iz Godoviča 31, kjer so hranili strelivo za teritorialce, domačije RAZLOŽNIK iz Godoviča 29, kjer so občasno gostili teritorialce, domačije PIŠLAR iz Godoviča 64, ki je nudila zatočišče opazovalnici preko katere so teritorialci nadzirali promet na komunikaciji Logatec – Idrija in domačije POŽENEL iz Jeličnega Vrha 31, kjer o bili nastanjeni teritorialci. S podelitvijo zahval tedanjim gospodarjem domačij ali njihovim naslednikom, so se pripadniki enot Teritorialne obrambe in OZ VVS Idrija Cerkno, ki je dogodek tudi organizirala, želeli zahvalili za srčnost, pogum in gostoljubje, ki so ga v času osamosvojitvene vojne ali neposredno pred njo, nudili enotam in pripadnikom Teritorialne obrambe Idrija.