SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. Po počitniškem premoru bomo v nadaljnjih objavah na spletni strani ponovno objavili poročila o najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Nadaljujemo z objavami o dogodkih od leta 2017 dalje.

SVEČANO A RAZDVOJENO PRAZNOVANJE 50 OBLETNICE TERITORIALNE OBRAMBE SLOVENIJE

Kar za poln avtobus veterank in veteranov iz Idrijskega in Cerkljanskega, se je v soboto 6. oktobra 2018 udeležilo osrednje Primorske proslave ob 50. obletnici ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije v Kosovelovem domu v Sežani. Na veselje organizatorjev so bili med udeleženci tudi nekdanja komandanta Občinskega štaba TO Idrija Zdenko Lužnik in Zorko Velikanje, nekdanji člani Občinskega štaba TO Idrija, ter nekdanji poveljniki nekaterih enot TO Idrija.
Že med potovanjem v Sežano so se med udeleženci spletli prijetni pogovori v katerih so obujali spomine na čas, ki so ga skupaj preživeli v enotah in štabih TO ter o nalogah, ki so jih s predanostjo opravljali na vojaških usposabljanjih. Zlasti pa o nalogah, ki so jih izvajali v času osamosvajanja Slovenije, od predaje orožja v skladišče JLA, do delovanja Manevrske strukture narodne zaščite in skrivanja orožja v tajnih skladiščih, pa do vojaškega spopada z nekdanjim partnerjem – JLA v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991.
V preddverju Kosovelovega doma v Sežani so si udeleženci najprej ogledali razstavo o delovanju Teritorialne obrambe, ki sta jo pripravila Vito Breginc in Srečko Rože.
Po intoniranju državne himne, ki je na noge dvignila do zadnjega kotička napolnjeno dvorano Kosovelovega doma, je v imenu organizatorjev – veteranskih organizacij Severne in Južne Primorske ter Notranjske, udeležence nagovoril Janez Pajer iz OZ VVS Sežana.

 

O ustanovitvi, razvoju in delovanju Teritorialne obrambe Slovenije, o njenih bojnih aktivnostih in zmagi v osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter o njenem preoblikovanju v Slovensko vojsko, pa je v slavnostnem govoru spregovoril brigadir Bogdan Beltram, nekdanji poveljnik Pokrajinskega štaba TO Severnoprimorske pokrajine.

 

V doživetem kulturnem programu, ki je potekal v režiji Bojana Podgorška in skozi katerega je udeležence vodila povezovalka Ana Godnik, so nastopili: Godba na pihala Divača, Mešani pevski zbor Divača-Lokev, Veteranski oktet Ilirska Bistrica, Drago Mislej- Mef in Bojan Podgoršek. Kot se za Primorce spodobi, se je prireditev, ob prepevanju vseh v dvorani, zaključila s Primorsko himno »Vstajenje Primorske«.
Po zaključeni proslavi so se udeleženci zadržali na prijateljskem srečanju, na katerem so se stiskale številne roke nekdanjih znancev in soborcev ter obudili številni spomini na sodelovanje v Teritorialni obrambi Republike Slovenije.

10. oktobra 2018 pa je Zveza veteranov vojne za Slovenijo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pripravila osrednjo državno proslavo ob 50 letnici od ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije.
Veterani vojne za Slovenijo, nekdanji teritorialci, med njimi tudi teritorialci iz občin Idrija in Cerkno ter drugi udeleženci, so dodobra napolnili osrednjo dvorano na Gospodarskem razstavišču.

Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili in z večkratnimi aplavzi izrazili svoje strinjanje in podporo mislim in besedam, ki jih je v pozdravnem nagovoru udeležencem namenil predsednik ZVVS Ladislav Lipič.
To pa žal ni veljalo za besede, ki jih je o ustanovitvi, delovanju in vlogi Teritorialne obrambe Slovenije, v svojem slavnostnem nagovoru izrekel predsednik RS Borut Pahor.

V zvezi z izkrivljanjem zgodovinskih dejstev, ki so se v javnosti pojavljala ob obeleževanju 50. obletnice Teritorialne obrambe Slovenije je Zveza veteranov vojne za Slovenijo javnosti posredovala naslednjo izjavo:

SLOVESNOST OB 50. OBLETNICI TERITORIALNE OBRAMBE

Slovesnost, ki je bila izkoriščena za nove politične delitve, je končana. Doživeli smo jo s ponosom in dostojanstveno, kljub temu, da smo bili deležni obtoževanj in nečastnih dejanj posebej s strani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in društva MORiS. Zato naj že v uvodu naše izjave zapišimo: nihče naj ne poskuša prevaliti odgovornost za razdeljenost slovenskega naroda iz svojih na naša ramena! Zavedajte se, da boste tisti, ki nenehno sejete veter, na koncu želi vihar!
Najprej in ponovno je potrebno poudariti, da je Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) del civilne družbe in nismo niti relikt zgodovine in še manj ideološki nasledniki bivše družbene ureditve. Članov naše organizacije nikoli nismo spraševali po svetovno nazorskem ali političnem prepričanju. O naših vrednotah in smislu združevanja in obstoja je odveč pisati, saj so vsi zapisi javno dostopni na spletnih straneh. To je nujno poudariti predvsem zato, ker nam v javnem diskurzu nekateri vodilni predstavniki desne politične opcije vztrajno pripisujejo ideološki predznak bivše družbene ureditve, vključno z vso ideologijo prav od samega začetka druge svetovne vojne. Nesmiselnost njihovih trditev je očitno prevelika, da bi jo sploh kdo opazil.
Mar nismo prav mi, pripadniki TO skupaj s slovensko milico in vso civilno družbo mimo vseh svetovno nazorskih razhajanj, z orožjem v roki priborili in zavarovali mlado suvereno slovensko državo in omogočili tudi spremembo družbene ureditve? Prav to je dokaz, da pri tovrstnem etiketiranju ni niti sledu politične poštenosti, kaj šele etičnih in obče človeških norm, pač pa gre za politično zlorabo Teritorialne obrambe in prisvajanje naših skupnih zaslug za osamosvojitev.
Ob govoru predsednika Republike je postalo povsem jasno, kar je sicer samoumevno, da je vsaka država v svoji osnovi ideološka, da z vso svojo strukturo brani ustavno ureditev in se legitimira tako, da poudarja vse postulate nove države in hkrati omalovažuje ali celo zanika kakršno koli kontinuiteto z bivšim družbenim redom. S stališča narodove zgodovine pa je vsakokratna ustavna ureditev družbe zgolj ena od etap narodovega razvoja skozi mnoge institucionalne oblike. Zato je s stališča narodne zavesti odrekanje kontinuitete kratkovidno dejanje in do obisti žaljivo do vseh, ki so se skozi vso zgodovino trudili za narodovo samobitnost in so mnogi zanjo dali tudi svoja življenja. Narodova samobitnost pa je pred vsakim svetovnim nazorom in iz njega izhajajočim političnim prepričanjem. Praznovanje 50-letnice TO zato ni vzpostavljalo nikakršne zveze z ideologijo socialistične Slovenije. Tovrstni očitki ostajajo na ravni aktualnih ideoloških razprtij in tisti, ki to počno, ne razumejo, da gre za bistveno več. Gre za nacijo in državo, za kontinuiteto slovenske državnosti, ki se je vzpostavljala počasi, tudi z dejanji mnogih pred nami. Zanikanje kontinuitete kaže žal na nesamozavest pomembnih predstavnikov slovenske države. Samozavestne države namreč nimajo težav s sprejemanjem vseh plati svoje zgodovine.
Predsednik države je v govoru poudaril, da so bili vez med »obema« Teritorialnima obrambama ljudje. Kot kak državni uradnik se je zatekel k formalizmom in je potrdil ponujeno tezo o diskontinuiteti in potrdil tezo med »obema« formacijama. Ljudstvo, ki se je borilo pa je bilo tudi po njegovih besedah isto. Ker smo se Slovenci skupaj referendumsko odločili, da bomo živeli v samostojni Sloveniji z demokratičnim družbenim sistemom, so nas, teritorialce akti, ki so jih te spremembe zahtevale, imenovali enkrat tako in drugič drugače.Toda drugačno poimenovanje organizacijske strukture ne more biti pred narodovo zavestjo, skupno voljo, osebno odločnostjo in pogumom. Naj se ne pozabi, da so bile vse odločitve za samostojnost in boj zanjo najprej osebne in intimno človeške. Kdor misli drugače, se je postavil nad človeka, nad ljudstvo in ga kljub deklariranemu čaščenju omalovažuje.
Naj na koncu poudarimo, da smo kot odgovorna civilna družba dolžni opozarjati državo na stranpoti in na njeno temeljno vlogo kot varuha narodove samobitnosti v okviru spoštljivega političnega dialoga in to v okviru in na temelju slovenske ustave ter z njo uveljavljenega družbenega reda.

Ladislav Lipič
predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo