SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. Po počitniškem premoru bomo v nadaljnjih objavah na spletni strani ponovno objavili poročila o najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Nadaljujemo z objavami o dogodkih od leta 2017 dalje.

 

KORONA VIRUS – V SEDANJIH RAZMERAH STA POLEG DOSLEDNOSTI POTREBNI TUDI SOLIDARNOST IN MEDSEBOJNA POMOČ

Včerajšnja televizijska slika iz Italije, kjer je umrle, ki so podlegli nezadržnemu širjenju novega koronavirusa, vojska na upepeljevanje odvažala kar s tovornjaki, ne potrebuje nobenega komentarja.
Pri nas epidemija še zdaleč ni dosegla takšnih razsežnosti, vendar zdravniki, napovedujejo, da bodo najverjetneje že konec tega tedna številke o testiranih in obolelih močno narasle.
Ker se je okužba z novim koronavirusom pojavila tudi na Idrijskem in Cerkljanskem, bodo med okuženimi in obolelimi lahko tudi naši sorodniki, sosedje prijatelji in znanci. Zato je pomembno, da upoštevamo navodila o izogibanju možnostim, da bi dobili ali pa prenesli okužbo s koronavirusom.
V sedanjih razmerah, ko se zaradi ukrepov za zmanjševanje epidemije, srečujemo z drastičnimi spremembami v našem vsakodnevnem delovnem, javnem in tudi privatnem življenju in, ker ne vemo koliko časa bodo take razmere še trajale, prihaja obdobje v katerem bomo prisiljeni izpreči lagodje dosedanjega življenja.
Tako kot v vojni, tudi za lastno preživetje postaja pomembna skrb za soborce, medsebojna pomoč in solidarnost. To je tudi priložnost za preporod slovenske družbe v katerem bodo vrednote, kot so družina, prijateljstvo, tovarištvo, solidarnost, medsebojna pomoč in ljubezen do domovine, prevladale nad materializmom, egoizmom in hedonizmom, kateremu smo dandanes priča vse prevečkrat .
Pri premagovanju težav s katerimi se boste, članice in člani naše organizacije srečevali v času ukrepov za omejitev epidemije s koronavirusom, želimo pomagati tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo.
V imenu vodstva Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno vse članice in člane pozivamo, da smo pozorni eden do drugega in si v primeru težav medsebojno solidarno pomagamo.
V primeru, če se boste vi ali vaši nekdanji soborci znašli v težavah, pa se po pomoč lahko obrnete tudi na OZ VVS Idrija Cerkno, tel: 041725528 (Marijan Platiše), 041421090 (Jože Erjavec) ali 070380500 (Marjan Rupnik). Po svojih močeh bomo pomagali!

TUDI VOJNI VETERANI 1991 SO UPRAVIČENI DO ENKRATNEGA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA

1. maja 2020 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, katerega je Državni zbor RS sprejel na seji dne 28. 4. 2020.

Na predlog Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever je bila v ta zakon vključena tudi določba na podlagi katere so do enkratnega solidarnostnega dodatka za ranljive skupine upravičene tudi osebe po zakonu, ki ureja vojne veterane, torej tudi veterani vojne za Slovenijo 1991, ki prejemajo veteranski dodatek kot edini prejemek.
Enkratni solidarnostni dodatek se bo upravičencem izplačal v znesku 150 eurov.
O datumu izplačila solidarnostnega dodatka bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki bo javnost o tem obvestilo na svoji spletni strani.
Za enkratni solidarnostni dodatek upravičencem ni potrebno vlagati nobene vloge.
Prejeti dodatek se ne bo upošteval kot dohodek pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev v prihodnjih mesecih, oproščen je tudi plačila dohodnine.

KORONAVIRUS – ŠE VEDNO VELJA STOPITI SKUPAJ A SE DRŽATI NARAZEN

Našega soočanja z nevarnostjo okužbe z novim koronavirusom očitno še ni konec. Nismo se še opomogli od prvega vala, že je tu drugi val. Prišel prej predno smo ga pričakovali. Upajmo, da bomo ob spoznanjih in izkušnjah iz prvega vala, drugi val lažje premagali.
Veterani vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, smo se ob prvem valu epidemije organizirali za izvajanje medsosedske pomoči in v svojih vrstah zbirali prostovoljce za pomoč Civilni zaščiti. Kljub temu, da veterani po svoji starosti že sodijo v rizično starostno skupino, se jih je kar nekaj odločilo za sodelovanje in ponudilo svojo pomoč. Za njihov pogum in pripravljenost za pomoč jim gre vse priznanje in zahvala.
Prizadevanje veteranov vojne za Slovenijo za pomoč Civilni zaščiti v Občini Cerkno je bila opažena, saj o tem pišejo tudi v julijski številki časopisa »Cerkljanske novice«.
Kot so zapisali v prispevku »Ključno – stopiti skupaj in se držati narazen« je bila pomoč prostovoljcev neprecenljiva. Za pomoč pri oskrbi in varstvu se je javilo kar petdeset občank in občanov, ki so bili enakomerno razporejeni po vseh krajevnih skupnostih in ustrezno opremljeni ter usposobljeni. Pri spodbujanju medsosedske pomoči so bili dejavni tudi člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno.
S svojo organizirano dejavnostjo in pripravljenostjo za sodelovanje ter pomoč pri soočanju s posledicami epidemije je veteranska organizacija pokazala svojo družbeno odgovornost, veterani prostovoljci pa so podobno kot v osamosvojitveni vojni ponovno dokazali svojo srčnost in pogum.