PREDLOG KANDIDATOV ZA NOVO VODSTVO OZVVS IDRIJA CERKNO

Na podlagi kadrovskega postopka za izvolitev organov OZ VVS, ki je potekal od februarja 2021, je predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno na svoji 37. seji dne 2.11.2021 določilo predlog kandidatov za nove organe OZ VVS.

REDSEDNIK OZ VVS:
Jure Kavčič
Jure Kavčič je rojen leta 1969. Stanuje v Črnem Vrhu nad Idrijo.
Je poročen in je oče treh odraslih otrok.
Po poklicu je strojni tehnik, zaposlen kot tehnolog konstruktor v podjetju Kolektor v Idriji.
Med osamosvojitveno vojno za Slovenijo je bil pripadnik 2. čete JOD četne sestave TO Idrija. Ima status vojnega veterana 1991. Od leta 2014 je član OZ VVS Idrija Cerkno.

V dosedanjem delu si je pridobil precej izkušenj na področju družbenega delovanja. En mandat uspešno poveljeval Prostovoljnemu gasilskemu društvu Črni Vrh nad Idrijo. Dva mandata je predsedoval svetu Krajevne skupnosti Črni Vrh nad Idrijo. V prejšnjem mandatu pa je bil tudi član občinskega sveta Občine Idrija.

PREDSEDSTVO OZ VVS:
Predsednik: Jurij Kavčič
Podpredsednik: Peter Poljanec
Podpredsednik: Franci Ferjančič
Sekretarka: Milena Kržišnik

Člani predsedstva:
Roman Novak
Marijan Platiše
Franci Šemrov (pomočnik sekretarja)

NADZORNI ODBOR:
Predsednik Rajko Gostiša
Zlatko Horvat
Marta Jordan

ČASTNO RAZSODIŠČE:
Predsednik Miro Hvala
Marko Mikuž
Ivan Rudolf

PRAPORŠČAKI:
Jože Erjavec, poveljnik
Boris Jordan, praporščak
Drago Feltrin, namestnik praporščaka
Boris Novoselac, namestnik praporščaka
Alfred Pregelj, namestnik praporščaka

Vsi predlagani kandidati so dali soglasje k kandidaturi.