LETNI NAČRT AKTIVNOSTI OZ VVS ZA LETO 2021

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno je domoljubno, nepolitično, nepridobitno, neprofitno in nevladno društvo, ki na prostovoljni osnovi in ne glede na politična in nazorska prepričanja združuje udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občin Idrija in Cerkno, ki so kot pripadniki ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije.
Območno združenje v skladu s svojim programom dela pomaga članom pri uveljavljanju njihovih pravic na podlagi veteranske zakonodaje, spodbuja zbiranje gradiva, ki priča o pripravah in aktivnostih v vojni za Slovenijo. Med članstvom, širšo javnostjo in zlasti med mladimi ohranja zgodovinski spomin o vrednotah slovenskega osamosvajanja in o pomembnosti osamosvojitvene vojne. Spodbuja športno in rekreativno dejavnost članov ter skrbi za druženje in ohranjanje prijateljskih med člani. Sodeluje s sorodnimi veteranskimi organizacijami ter z območnimi združenji ZVVS iz sosednjih občin.
V predlog letnega načrt aktivnosti za leto 2021 smo vključili številne aktivnosti, četudi smo se zavedali nevarnosti, da bosta uresničevanje naših načrtov v veliki meri omejevala in oteževala epidemija in omejevalni ukrepi za preprečevanje okužbe z novim Koronavirusom.
Letni načrt aktivnosti OZ VVS za leto 2021 si lahko preberete na naslednji povezavi LETNI NAČRT AKTIVNOSTI LETU 2021