POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2020

V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno smo v skladu s svojimi programskimi izhodišči v letu 2020 nadaljevali z dejavnostmi za ohranjanje spomina na dogodke v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991.
V okviru naše dejavnosti smo pozornost namenjali tudi pridobivanju statusa in uveljavljanju veteranskih pravic, socialnemu položaju ter druženju nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe.
Veliko pozornosti smo namenili seznanjanju mlade generacije o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti svobode in miru.

Uresničevanje naših načrtov sta v veliki meri omejevala in oteževala epidemija in omejevalni ukrepi za preprečevanje okužbe z novim Koronavirusom.
Zaradi omejevalnih ukrepov, ki so prepovedovali javna zbiranja in druženja smo lahko izpeljali le del načrtovanih aktivnosti, del aktivnosti, vključno z letnim zborom članov, smo preložili na obdobja sproščenih omejevalnih ukrepov, nekatere aktivnosti pa smo žal morali odpovedati.

Celotno poročilo o delu OZ VVS v letu 2020 si lahko preberete na tej povezavi Poročilo o delu OZ VVS v letu 2020-4.2.2021

.