VABLJENI NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS

Četudi je malo neobičajno, vendar so nas razmere z epidemijo Covid 19 prisilile, da vas lahko šele sedaj in v skladu z ukrepi za preprečevanje okužbe, vljudno vabimo na

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS IDRIJA – CERKNO,

ki bo v soboto 18.12. 2021 ob 10,30. uri v dvorani Filmskega gledališča v Idriji, Trg sv. Ahacija 5, Idrija.

V osrednjem – svečanem delu zbora bomo obeležili 20 letnico delovanja OZ VVS Idrija Cerkno.
Z ogledom priložnostnega filma se bomo spomnili poti, ki smo jo skupaj prehodili v preteklih 20 letih. Zahvalili se bomo kolegom in kolegicam, ki so naše združenje vodili v preteklih dvajsetih letih. Podelili bomo tudi priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

V formalnem delu bomo zbor nadaljevali po naslednjem dnevnem redu:
1.Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov zbora in sprejem dnevnega reda
2.Obravnava in sprejem poročil o opravljenem delu v letu 2020
3.Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti območnega združenja za leto 2021 v razmerah omejitvenih ukrepov epidemije Covid 19 in finančnega plana združenja za leto 2021
4.Pozdravna beseda gostov
5.Volitve organov OZ VVS Idrija Cerkno
6.Razno

Gradivo za zbor članov je objavljeno na spletni strani OZ VVS Idrija – Cerkno http/www.ozvvs-idrija-cerkno.si.
Vse članice in člani, ki se bodo udeležili zbora članov, bodo po končanem zboru brezplačno prejeli spominsko majico in kapo OZ VVS Idrija Cerkno – 20 let.
Po končanem zboru bo sledilo kosilo.

Za udeležbo na zboru članov je potrebno izpolnjevanje pogojev PCT, ki se bo dosledno preverjalo pred vstopom v dvorano. Zato vas vabimo, da na zbor pridete vsaj petnajst minut pred začetkom dogodka. Brez izpolnjevanja pogoja vstop v dvorano ne bo mogoč.

Vljudno vabljeni!
Marijan Platiše
predsednik

Dogodek organiziramo v sodelovanju z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija.