NA ZBORU ČLANOV OBELEŽILI 20 LETNICO DELOVANJA OZ VVS IN IZVOLILI NOVO VODSTVO

Na svojem dobro obiskanem  zboru članov, ki so ga pripravili v sodelovanju z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, so veterani OZ VVS Idrija Cerkno v soboto 18.12.2021 v  Filmskem gledališču Idrija svečano obeležili dvajsetletnico svojega delovanja, ter nato v programskem delu sprejeli poročila in program dela združenja ter izvolili novo vodstvo.

V svojem nagovoru je predsednik združenja Marijan Platiše opisal glavne prelomnice v dvajsetletnem delovanju  območnega združenja in spregovoril o nadaljnjih  nalogah  združenja pri uresničevanju poslanstva veteranske organizacije. Slavnostni govornik na svečanosti je bil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav Lipič, ki je poudari pomen delovanja veteranske organizacije pri ohranjanju spoštljivega spomina na osamosvojitveno vojno in pri prenašanju vrednot slovenskega osamosvajanja na mlajše rodove. Opozoril je tudi na pravico in dolžnost veteranov, da opozarjajo na odklone, ki se dandanašnje pojavljajo v naši družbi.

Ob dvajsetletnem jubileju OZ VVS Idrija Cerkno, pa je predsedniku Marijanu Platiše izročil posebno plaketo, ki  jo združenju podeljuje Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

V imenu Občine Idrija je navzoče pozdravil podžupan Branko Lapajne, ki je veteranom čestital za dvajsetletni  jubilej in za opravljeno delo. Veteranski organizaciji je zagotovil sodelovanje in podporo s strani Občine Idrija tudi v bodoče.

Nato so si udeleženci  z zanimanjem ogledali tridesetminutni film »Naj ne bo nikoli pozabljeno«, v katerem so prikazani inserti iz filmskih zapisov o dvajsetletnem delovanju območnega združenja, ki so jih posneli različni avtorji. Zamisel in izbor je delo Marijana Platiše, za tehnično obdelavo in montažo filma  pa sta poskrbela Zdravko Kobal in Marko Matuc.

 

V nadaljevanju svečanosti so se s podelitvijo posebnih zahval in priložnostnih daril, za opravljeno delo zahvalili vsem dosedanjim predsednikom, podpredsednikom, sekretarjem in praporščakom Območnega združenja. Dosedanja vodstva OZ ZVVS

V zaključnem delu svečanosti pa so podelili še  vsakoletna priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo in sicer zlato, srebrno, bronasto in spominsko plaketo ter red ZVVS II. stopnje. Prejemnike letošnjih priznanj si lahko ogledate na naslednji povezavi: Dobitniki priznanj 2021

Kot se za Primorce spodobi so svečanost zaključili s filmskim posnetkov primorske himne »Vstajenje Primorske«.

V programskem delu zbora so člani  obravnavali in sprejeli poročila o opravljenem delu ter letni načrt dela za prihodnje.  Udeležence ja nagovoril tudi predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS Severne Primorske Jožko Člekovič. Osrednja pozornost pa je bila namenjena izvolitvi novih organov Območnega združenja. Za novega predsednika je bil soglasno izvoljen Jurij Kavčič iz Črnega Vrha, za podpredsednika Peter Poljanec iz Idrija in Franci Ferjančič iz Cerknega, sekretarske dolžnosti pa bo še naprej opravljala Milena Kržišnik. Poleg njih so bili v predsedstvo izvoljeni še Roman Novak, Marijan Platiše in Franci Šemrov. Nadzorni odbor bo deloval v sestavi: predsednik Rajko Gostiša in člana Marta Jordan in Zlatko Horvat. Častno razsodišče bo vodil predsednik Miro  Hvala, člana pa bosta Marko Mikuž in Ivan Rudolf. Za prapor pa bodo skrbeli praporščaki: Boris Jordan kot praporščak, Drago Feltrin, Boris Novoselac in Alfred Pregelj kot  namestniki praporščaka ter Jože Erjavec kot  koordinator (poveljnik) praporščakov. Novo vodstvo OZVVS  v celotni sestavi  lahko ogledate tudi na naši predstavitveni strani.

S predajo predsedniškega pasu in prapora Območnega združenja sta prejšnji in novoizvoljeni predsednik pred člani Območnega združenja tudi simbolično predala predsedniška pooblastila in posle.