NAGOVOR PREDSEDNIKA MARIJANA PLATIŠE NA SVEČANOSTI OB 20 LETNICI OZ VVS

Spoštovane veteranke in veterani,
spoštovani predsednik g. Ladislav Lipič,
cenjeni gostje!

Tako kot drugje po Sloveniji, so pred tridesetimi leti tudi na območju tedanje občine Idrija potekale aktivnosti za obrambo Slovenije. Vsi, ki smo bili vpoklicani v enote Teritorialne obrambe in druge strukture obrambnega sistema, smo v tistih prelomnih, za marsikoga tudi težkih časih, opravljali obrambne naloge z namenom vojaškega zavarovanja suverenosti novo nastale države. V tovarnah smo pustili delo in svoje sodelavce, doma pa svoje najdražje in brez preračunljivosti odšli na branik domovine. Naj to ne bo nikoli pozabljeno!

Pozabljeni pa naj ne bodo tudi soborci in veterani vojne za Slovenijo, ki jih danes ni več med nami. Predlagam, da spoštljiv spomin nanje počastimo z enominutnim molkom…… Slava njihovemu spominu!

Z namenom, da bi ostali povezani in, da bi ohranjali spoštljiv spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne, smo nekdanji Teritorialci deset let po osamosvojitveni vojni, 16. marca 2001, ustanovili Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno. Začeli smo iz nič in ni bilo vedno lahko. Vseskozi pa smo se zavedali, da društvo stoji ali pade na članicah in članih. Zlasti na tistih, ki so za društvo podstavili svoj hrbet in veliko svojega časa, znanja in sposobnosti namenili delu v združenju. Hvaležen sem vam za pot, ki smo jo v teh 20 letih prehodili skupaj. Hvaležen sem vsem, ki ste v tem obdobju vodili območno združenje, praporščakom in vsem, ki ste sodelovali z nami, nas podpirali in prispevali k našemu uspešnem delu.

Preko 900 nekdanjih pripadnikov Teritorialne obrambe Idrija in Narodne zaščite ima urejen status vojnega veterana in preko 700 jih uživa tudi veteranske pravice.

Zadovoljen sem, da smo mnoge od njih k ureditvi veteranskega statusa nagovorili prav v našem veteranskem združenju. Pri tem pa ne gre pozabiti, da smo se morali za uveljavitev veteranskih pravic boriti tudi z udeležbo na protivladnih protestih. Predsedniku Lipiču gre velika zasluga, da nam je v pogajanjih z Janševo, Bratuškovo in Cerarjevo vlado ponovno izboril odvzete veteranske pravice.

Po spoznanju, da se arhiv nekdanjega Občinskega štaba Teritorialne obrambe Idrija ni ohranil, smo v združenju pred mnogimi leti začeli spodbujati zbiranje dokumentarnega gradiva o dogodkih iz osamosvojitvene vojne. S tem smo zgodovinski pozabi iztrgali veliko fotografij in dokumentov ter napisali preko 130 strani pričevanj udeležencev. To dragoceno gradivo nam bo služilo za izdajo zbornika o delovanju Teritorialne obrambe Idrija. Da bi ostalo na voljo tudi raziskovalcem in poznejšim rodovom, smo zbrano gradivo izročili tudi v hrambo Mestnemu muzeju Idrija.

Organizacija vsakoletnih svečanosti ob Dnevu državnosti in Dnevu suverenosti; postavitev razstave »Uporniki z razlogom« v Idriji, in razstave »Človeka nikar« v Cerknem; sodelovanje v spominskih radijskih oddajah Primorskega vala; sodelovanje pri izdaji zbornikov »Vsem njim pripada slava«, »Vloga Teritorialne obrambe Severnoprimorske v procesih osamosvajanja Republike Slovenije« in »Tajna skladišča orožja TO v letih 1990-1991«; priprava okroglih miz »Delovanje Teritorialne obrambe Idrija od ustanovitve do razorožitve« in »Delovanje Teritorialne obrambe Idrija v procesu osamosvajanja Slovenije«;
kakor tudi postavitev spominskega obeležja dogodkom in ljudem iz osamosvojitvene vojne v Idriji in spominskih obeležij tajnim skladiščem orožja Teritorialne obrambe v Hidrii, v Kolektorju in na nekdanji pekariji v Cerknem; so naš skromen doprinos k ohranjanju zgodovinskega spomina na osamosvojitveno vojno za Slovenijo.

Priprava desetih literarnih natečajev za osnovnošolce »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, na katerem je s svojimi prispevki sodelovalo že 318 mladih avtorjev in so objavljeni v desetih zbornikih, je naš prispevek k prenašanju vrednot osamosvajanja Slovenije na mlade.

Ko je bilo zaradi upadanja udeležbe vprašljivo nadaljevanje spominskih smučarskih tekem »Partizanske Smučine, Cerkno 45«, nam je ob veliki konkurenci organizatorjev iz drugih smučarskih središč, uspelo v Smučarski center Cerkno pripeljati »Prvenstvo veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu«, ki je lani potekalo že šestnajstič.

Tudi organizacija že šestnajstih odprtih tekmovanj v streljanju z malokalibrsko puško na Vojskem, katerega se udeležujejo strelci iz številnih združenj po Sloveniji dokazuje, da smo dobri organizatorji. Z organizacijo številnih »Pohodov po barikadah in »Pohodov po poteh enot TO Idrija« ter spominskih srečanj nekdanjih pripadnikov enot Teritorialne obrambe; z organizacijo domoznanskih ekskurzij in drugih aktivnosti; smo spodbujali športno, rekreativno in družabno aktivnost članov.

Bili smo pobudniki ureditve Spominskega parka osamosvojitve Slovenije pred osnovno šolo v Idriji, s čemer bomo ta prostor in njegovo zgodovinsko sporočilo Idrijčanom ponudili kot prostor za druženje, turistom in drugim obiskovalcem Idrije pa kot sestavni del turističnega produkta mesta Idrija.

Kot družbeno odgovorna organizacija smo v obdobju korona krize svojim članom, sosedom, in sokrajanom nudili različne vrste medsosedske in solidarnostne pomoči. Prizadevno pa smo sodelovali tudi v akciji zbiranja prostovoljcev za pomoč Civilni zaščiti v občinah Idrija in Cerkno.

Drage prijateljice in dragi prijatelji,

Če nam bo v prihodnje uspelo dokončati park osamosvojitve Slovenije v Idriji in izdati zbornik o delovanju Teritorialne obrambe Idrija v obdobju osamosvajanja Slovenije; če nam bo v sodelovanju z Mestnim muzejem uspelo v gradu postaviti stalno razstavo o dogodkih iz osamosvojitvene vojne; če bomo s spominskimi obeležji obeležili še preostale lokacije tajnih skladišč orožja TO in lokacije barikad na komunikacijah; če bomo nadaljevali sodelovanje z osnovnimi šolami pri prenašanju vrednot osamosvajanja na mlade in, če bomo skrbeli za pogostejša srečevanja in druženja nekdanjih soborcev; bomo v veliki meri uresničili poslanstvo naše veteranske organizacije.

Sprejmite moje iskrene čestitke ob 20 letnici našega območnega združenja.
Iskrene čestitke tudi današnjim prejemnikom zahval in priznanj ZVVS.
Vsem, zlasti pa novemu vodstvu, želim veliko ustvarjalnega zanosa.
V novem letu pa vsem vam želim veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva!