KROŽNA KLOP JE NOV KORAK PRI UREJANJU SPOMINSKEGA PARKA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE V IDRIJI

Kot je že znano, na pobudo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, na sotočju Idrijce in Nikove, nasproti Osnovne šole v Idriji, potekajo  dela za dokončno ureditev Spominskega parka osamosvojitve Slovenije.

Z vzdrževalnimi in ureditvenimi posegi želimo temu prostoru v Idriji dati novo vsebino. Po dokončni ureditvi naj bi ta park poleg svojega zgodovinskega sporočila postal tudi mesto za druženje starejših in mlajših Idrijčanov ter mesto obujanja spominov na osamosvajanje Slovenije.
Na območju na katerem že stoji obeležje dogodkom iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo, smo lani mehansko obnovili drog za zastavo, pleskarji pa so z droga odstranili star oplesk in ga na novo prebarvali tako, da trobojnica na njem v svežih barvah sije v vsem svojem sijaju.

V skladu s projektom celovite ureditve spominskega parka pa je bil letos narejen nov pomemben korak. Izdelana je bila krožna klop, premera šestih metrov, ki je bila v teh dneh postavljena okoli lipe, katera je bila leta 1991 v parku zasajena v čast osamosvojitve Slovenije. S to klopjo želimo izpostaviti zgodovinski pomen tega drevesa. Istočasno pa bo klop Idrijčanom in turistom nudila tudi mesto za druženje in obujanje spominov. Kot je videti v teh dneh, so otroci novo pridobitev v parku že sprejeli za svojo in jo z veseljem uporabljajo. Tudi v njihovem imenu gre zahvala vsem, ki so pri izpeljavi tega projekta sodelovali in pomagali.

Veterani si prizadevamo, da bi se načrtovana ureditvena dela v prihodnjih letih, četudi po fazah, nadaljevala in, da bi spominski park čimprej dobil svojo končno podobo. Želimo si, da bi park Osamosvojitve Slovenije v Idriji postal mesto našega srečevanja tudi ob drugih priložnostih in ne samo ob svečanostih z dvigom zastave, katere veterani vojne za Slovenijo pripravljamo v počastitev Dneva državnosti.