RAZPIS 17. PRVENSTVA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO V VELESLALOMU – CERKNO 2022

 

17. prvenstvo veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu bo potekalo v soboto 29. januarja 2022 na smučiščih Smučarskega centra Cerkno.
Prvenstvo bo potekalo v okviru 42. spominskega tekmovanja »Partizanske smučine-Cerkno 45«. Na tekmovanje vabimo tekmovalce območnih združenj VVS.

17. prvenstvo veteranov vojne za Slovenije v veleslalomu bo ekipno in posamično.
Izvleček iz programa :
Smučarski center Cerkno:
9.00 Prihod tekmovalcev na smučišče, prevzem kart, dvig štartnih številk
9.30 Otvoritev tekmovanja na vrhu proge Lom 4
11.00 Start tekmovalcev – članov ZVVS na 17. prvenstvu veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu – Lom 3 in 4
13.00 Zbiranje udeležencev na terasi pred kočo Alpska perla na smučišču in malica
14.00 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj na terasi pred kočo na smučišču – Alpska perla
Osnovna pravila tekmovanja:
Vsak udeleženec lahko na dan prireditve, kot tekmovalec nastopi samo enkrat (kot član ZSČ, kot član ZB,
pripadnik SV, član ZVVS,…). Če se kasneje ugotovi , da je tekmoval večkrat, se ga v vseh kategorijah diskvalificira.
Nastopajo lahko samo člani ZVVS iz vse Slovenije.
Tekmovanje poteka posamično v naslednjih kategorijah:
– moški letnik 1962 in mlajši
– moški letnik 1952 do 1961
– moški letnik 1951 in starejši
– ženske (vseh starosti).

Vsi tekmovalci tekmujejo posamično.
Medalje za posamično tekmovanje, ki jih prejmejo prvi trije v vsaki kategoriji, podeli Zveza veteranov vojne za Slovenijo.
Ekipno tekmujejo tekmovalci območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo. V vsaki kategoriji dobi zmagovalec 100 točk, nato pa vsak nižje uvrščeni po eno točko manj. Za ekipno tekmovanje se šteje po en najboljši čas ekipe v vsaki kategoriji (skupno 4 časi). Imamo štiri kategorije (tri moške in eno žensko).Če ekipa v kakšni kategoriji nima predstavnika ali uvrstitve, se šteje samo po en najboljši čas v ostalih kategorijah. Tako bodo uvrščene vse ekipe, tudi, če imajo le enega uvrščenega predstavnika.

Prve tri ekipe v trajno last prejmejo pokale, ki jih podeli Zveza veteranov vojne za Slovenijo.
Zmagovalna ekipa prejme (za obdobje enega leta) prehodni pokal odprtega veteranskega prvenstva Slovenije v veleslalomu, ki ga podeljuje ZVVS. Prehodni pokal prejme ekipa v trajno last ob treh zaporednih osvojitvah ali po petih zmagah s presledki.
Posamezno OZ ZVVS lahko prijavijo neomejeno število tekmovalcev.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
Organizacija in tehnična izvedba tekmovanja: Trim klub Cerkno. Koordinator za veteransko prvenstvo v veleslalomu: Franci Ferjančič GSM 041-475 312 , franci.ferjancic@siol.net
Prijave in stroški tekmovalcev:
Posamezne ekipe plačajo smučarsko karto in bon za prehrano. Stroške organizacije in nagrad pokrije ZVVS.
Tekmovalca lahko prijavi samo njegova organizacija na prijavnem obrazcu – posamičnih prijav in prijav v mailih brez prijavnic, ne bomo upoštevali.
Prijave tekmovalcev morajo obsegati naslednje podatke: ime in sedež OZ VVS imena, priimke in letnice rojstva ter članske številke članskih izkaznic tekmovalk in tekmovalcev, ime in priimek ter telefon kontaktne osebe.
Po sklepu glavnega organizacijskega odbora Prijave sprejemamo izključno po E-mailu izključno na Excel prijavnici do vključno petka 21. Januarja 2022. Ne hitite s prijavami, pošljite jih zadnji dan.

Vse ekipe bomo isti dan obvestili o prejemu prijave in morebitnih dodatnih podrobnostih. V primeru, da ekipe ne bodo prejele potrditve, pomeni, da organizator prijave ni prejel. V primeru prestavitve (vremenske razmere), vas bomo pravočasno obvestili.

Prijave tekmovalcev morajo obvezno biti na prijavnem obrazcu – v prilogi Prijavnica2022, ki bo dostavljen pa bo tudi vsem OO ZVVS. Žrebanje bo potekalo po ekipah, zato morajo biti tekmovalci na obrazcu razvrščeni po kakovosti (oziroma kot želite, da bodo startali) od najboljšega navzdol. Prijav v wordu, natipkanih ali ročno napisanih ne bomo sprejeli kot pravilno prijavo in jih ne bomo upoštevali pri žrebu.
Naknadnih prijav, sprememb in zamenjav, po tem roku (21.01.2022) ne bo možno upoštevati. Svetujemo, da prijavite samo tekmovalce, katerih udeležba je zanesljiva.
Vodje ekip prevzamejo pakete, ki vsebujejo štartne številke, na Smučarskem centru Cerkno od 9.00 dalje in sicer na stojnici nasproti blagajne vstopne postaje smučarske proge Brdo, ki bo ustrezno označena.
Za nakup smučarskih kart in bonov za kosilo vodje ekip, na posebej označeni blagajni vstopne postaje smučarske proge Brdo, predložijo naročilnico, na podlagi katere jim bo naknadno izstavljen račun. Naročilnica naj vsebuje popolne podatke o naročniku in se glasi na naslov dobavitelja: Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno.
Strošek na tekmovalca: dnevna smučarska karta: 17 EUR, kosilo: 6 EUR krijejo prijavitelji ekip. Za spremljevalce, ki ne bodo smučali, povratna karta za dostavno sedežnico stane 5 EUR.(Stroške organizacije tekme za člane ZVVS krije ZVVS).
Prijave pošljite na naslov (na E-mail): franci.ferjancic@siol.net.

ZARADI ZAHTEV SMUČIŠČA IN TEKMOVANJA NASPLOH JE OBVEZNO UPOŠTEVANJE POGOJA PCT ZA VSE UDELEŽENVCE PRIREDITVE (OZ. MOREBITNIH NOVIH ZAHTEV VLADE NA TA DAN).
Glede na morebitno poslabšanje epidemioloških razmer, bo o dokončni izvedbi tekmovanja bo Organizacijski odbor odločil na seji dne 13.1.2022
O morebitnih spremembah boste obveščeni naknadno.

Nasvidenje na Smučarskem centru Cerkno na Črnem Vrhu nad Cerknim!

Idrija,4.1.2022

Predsednik OO ZVVS Idrija-Cerkno
Jurij Kavčič